نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین مپسان

اطلاعات و مستندات مربوط به جنبه های مختلف پروژه هایتان را بصورت یکپارچه در یک نرم افزار آنلاین از هرکجا و در هر زمان در دسترس داشته باشید.

امکانات مپسان

مپسان چه امکاناتی در اختیار شرکت شما می گذارد

داشبورد مپسان

اطلاعات جنبه های مختلف پروژه ها از جمله برنامه زمانبندی، پیشرفت فیزیکی و مقایسه بودجه پیش بینی شده و هزینه واقعی پروژه، مورد نیاز مدیران پروژه می باشد و مدیران پروژه و مدیران ارشد شرکت بایستی به منظور اخذ تصمیمات مهم در رابطه با پروژه ها و شرکت این اطلاعات را در دسترس داشته باشند.

تجربه استفاده از تکنولوژی های روز دنیا

وقت آن رسیده که استفاده از ابزارهای سنتی از قبیل یادداشت برداری های کاغذی و استفاده از فایل های اکسل متفرقه را کنار گذاشته و با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا در زمینه فناوری اطلاعات برای مدیریت هرچه بهتر پروژه های شرکتتان استفاده کنید و از این طریق کارائی تیم های پروژه را به حداکثر برسانید.

Mapsun Android/IOS Application

اپلیکیشن گوشی هوشمند مپسان این امکان را به کارشناسان مقیم در سایت پروژه می دهد که فرم های گزارشی و تصاویر پروژه را بصورت آنلاین ارسال کرده و مدیران پروژه به این اطلاعات در هر کجا و در هر زمان دسترسی داشته باشند.

برنامه ریزی و کنترل پروژه با مپسان

بدون محدودیت انواع پروژه های شرکت را در مپسان تعریف و وضعیت پیشرفت آن ها را رصد کنید.

فازها و تحویل شدنی های پروژه را در مپسان تعریف کنید تا تمامی کارهای مورد نیاز برای تکمیل پروژه را بصورت جامع و مانع انجام دهید.

برنامه زمانبنیدی پروژه را تعریف کرده و با استفاده از ابزار گانت چارت وضعیت پیشرفت پروژه را در یک نگاه مشاهده کنید.

متره و برآورد هر فاز و یا فعالیت را ثبت کرده و بودجه پیش بینی شده پروژه را در دست داشته باشید. همچنین حین اجرای پروژه میزان منابع پیش بینی شده و هزینه شده واقعی برای پروژه را به راحتی مقایسه کنید.

وظایف هر شحص را واگذار کرده و برای ثبت درصد پیشرفت به جای پیگیری و تبت توسط کارشناسان کنترل پروژه از افراد تیم پروژه بخواهید درصد پیشرفت را ثبت کنند.

درصد پیشرفت ثبت شده توسط کارشناسان و توضیحات ثبت شده توسط آن ها به همراه تصاویر پروژه را مشاهده کرده و پیشرفت فعالیت را تایید نمائید.

در هنگام ثبت فاکتورهای هزینه پروژه میتوانید فاز و یا تحویل شدنی موجود در برنامه زمانبندی را انتخاب کرده و به این ترتیب نرم افزار بصورت اتوماتیک میزان هزینه کرد هر فاز را با میران برآرود آن مقایسه می کند.

مستندات هر فاز و فعالیت پروژه را بارگذاری و اطلاعات پروژه را بصورت سازماندهی شده نگهداری نمایئد.

مپسان از نگاه کارشناسان

نظر کارشناسان و مدیران شرکت های پروژه محور درباره مپسان چیست؟

مپسان يک محصول ايراني با کيفيت براي مديريت جنبه هاي مختلف پروژه مي باشد که با استفاده از يکپارچه سازي اطلاعات گزارشات ارزشمندي را در اختيار دفتر مديريت پروژه قرار مي دهد.

مهندس قرائي نژاد

مشاور کنترل پروژه PMO شرکت مخابرات

مپسان به مديران پروژه پر مشغله کمک مي کند تا از اطلاعات پروژه هايشان در تمامي نقاط کشوربا خبر باشند.

مهندس سليماني

مدير پروژه هاي آيت الله سيستاني

استفاده از مپسان فرآيند هاي کاغذي و وقت گير را از بين برده و با مکانيزه شدن فرآيندها موجب افزايش کارائي تيم پروژه مي گردد.

مهندس رضائي

مدير شرکت خانه بنا

مپسان مسير پيش روي ما در جهت پيشرو بودن در صنعت ساخت و ساز هموار مي سازد.

مهندس زارع

مدير Sign Office