مهارت هايي براي تبديل ليست مخاطبين لينکدين به يک شبکه حرفه‌اي

کاربران لينکدين به طور ميانگين 400 کانکشن دارند اما آيا بزرگي شبکه مي‌تواند منجر به موفقيت شود؟ براي متخصصان پروژه موفقيت بيشتر بستگي به توانايي ساختن ارتباطات از طريق همکاري دارند در ادامه به 6 مهارت که مي‌توانند ليست مخاطبين شما را به يک شبکه حرفه اي تبديل کند مي پردازيم.

يکي از از قابليت هايي که اثربخشي يک رهبر را تعيين مي کند عملکرد شبکه اي اوست. قدرت شبکه و ارتباطات مي‌تواند پيشرفت اعضاي تيم را تسهيل کند و تاثير وسيع تري خارج از نقش رسمي شما داشته باشد. «کيفيت مهم است نه کميت»
در اين مرحله مهارت ساختن ارتباطات بسيار مهم است رويدادها، قرار ملاقات ها و کنفرانس ها فرصت هايي براي ملاقات افراد بيشتر ايجاد مي کنند. اما افزودن مخاطبان بيشتر به شبکه لينکدين به تنهايي کافي نيست. تبديل کردن مخاطبان به شبکه ارتباطات ارزشمند به سرمايه گذاري وقت و انرژي نياز دارد تا با هر کدام از آنها يک رابطه ايجاد شود

به شش مهارت زير مسلط شويد
وقتي تصميم گرفتيد با چه کساني مي‌خواهيد ارتباط برقرار کنيد يا با آنها کار کنيد اسرار ساختن يک ارتباط مبتني بر همکاري را بايد بدانيد.

 1. تصوير واضحي از آنچه مي خواهيد به دست بياوريد داشته باشيد.
  يکي از ترفندهاي مديران موفق شبکه اختصاص دادن زمان براي هرگونه همکاري مي باشد آنها هميشه از زمان شان براي ارزش بخشيدن بن به رابطه استفاده مي کنند هدف ما از شروع يک رابطه ممکن است واضح باشد پي بردن به علاقه مندي هاي يکديگر ر و دلايل همکاري طرف مقابل مي تواند به شفافيت اهداف ارتباطات کمک کند و به يک همکاري موثر منجر شود
 2. هدايت کنيد و تبعيت کنيد
  افرادي که در مشارکت با ديگران موفق هستند به تعامل با ديگران اهميت مي دهند و به ايده هاي ديگران احترام مي گذارند. براي رسيدن به نتايج سودمند دو طرف بين رهبر بودن و تابع بودن انعطاف دارند. رهبران موفق با افراد گوناگون مکان‌هاي مختلف و حوزه‌هاي کاري گوناگون ارتباط برقرار مي‌کنند. ممکن است اينطور به نظر برسد که شما ميخواهيد عقايد خود را تحميل کنيد اما اطلاعات و مهارت هايي که مي توانيد به رابطه ببخشيد را دست کم نگيريد. تحقيقات نشان داده‌اند تمرکز کردن بر روي تفاوت‌ها به جاي پنهان کردن آن مي‌تواند ايده هاي بهتري به وجود بياورد و يک همکاري موثر ايجاد کند از تفاوت ها و شباهتهاي يکديگر آگاه باشيد و در مورد اينکه چگونه هر کدام مي‌توانند به رابطه ارزش ببخشند گفتگو کنيد
 3. همدلي را تمرين کنيد
  يک مدير شبکه موفق ميداند که افراد نظرات و شيوه هاي کاري متفاوتي دارند و سعي مي کند با رفتار سازگار خود يک رابطه را تسهيل کند و ديگران را را به اين کار تشويق کند. افراد هميشه در حال تغيير اولويت ها بر اساس نياز هايشان هستند بنابراين وقي يک نفر به طور ناگهاني تغيير رفتار مي دهد و رفتارش غير عادي ميشود تلاش کنيد محدوديت هايي که باعث ايجاد مشکلات شده‌اند را بفهميد
 4. پذيراي دريافت بازخورد باشيد
  همکاري موفق شامل دريافت و ارسال بازخورد مي شود. به عنوان مدير گاهي مجبور مي شويد به اعضاي گروه بازخورد بدهيد. هنگام همکاري در يک شرايط متفاوت با رهبري (که در آن قدرت براي ما نيست) ممکن است در دريافت بازخوردها که طبيعتاً هميشه مثبت نيستند احساس راحتي نداشته باشيم. بازخورد ها به جاي تخريب روابط مي‌توانند باعث يادگيري و پيشرفت بشوند و به ما آموزش دهند چگونه مي توانيم به طور موثر با يکديگر کار کنيم
 5. صحبت کردن را متوقف کنيد و گوش فرا دهيد
  اغلب وقتي تصور مي کنيم که در گوش دادن هستيم در واقع در حال فکر کردن به اين هستيم که چگونه بايد پاسخ دهيم. گوش ندادن مي تواند منجر به بدفهمي هدر رفتن زمان و از دست رفتن فرصت ها شود. همچنين ميتواند باعث عدم دريافت علامت هايي که طرف مقابل ميفرستد بشود و احترام را از بين ببرد.
 6. چگونه نه گفتن را بياموزيد
  گاهي همکاري‌ها بار اضافي دارند و ما هميشه فشارهاي کاري براي کمک کردن به همکارانمان را متحمل مي شويم که باعث هدر رفتن زمانمان مي شود. اين حجم از درخواست ها ممکن است باعث ايجاد احساس منفي در ما بشود در اينجا بايد چگونه نه گفتن را بياموزيم. زمان و انرژي ما منابع محدودي دارند. بنابراين هر درخواست براي مشارکت در پروژه‌هاي ديگران توانايي شما براي رسيدگي به کارهاي خودتان را محدود مي‌کند