پنج نکته براي ايجاد يک شبکه لينکدين

در دنياي امروزي براي دانشجوياني که اميد دارند وارد بازار کار حرفه‌اي شوند زمان خوبي براي استفاده از شبکه هاي مجازي است. بسياري از دانشجويان آن که در حال تحصيل هستند در ماه هاي تابستاني که امتحان و کار آموزي ندارند ممکن است احساس سردرگمي کنند.
لينکدين با بيش از 600 ميليون عضو يک محيط فوق العاده براي جمع آوري اطلاعات و نيز ايجاد يک شبکه حرفه‌اي است دير به چند نکته مهم هم براي کمک ايجاد و راه اندازي پروفايل دانشجويان و مدرساني که جديداً وارده لينکدين شده اند اشاره مي کنيم

 1. انتخاب عکس پروفايل مناسب
  بهترين پروفايل پروفايل هاي داراي عکس هستند زيرا وااقعي تر به نظر مي رسند. اما چه عکسي بايد انتخاب کنيد از آپلود کردن عکسهاي بريده شده اي که با دوستان تان گرفته ايد و دست آنها روي شانه شما اجتناب کنيد. همچنين عکس‌هايي که در مهماني هاي شبانه گرفته‌ايد مي تواند نظر منفي در مورد شما ايجاد کند از يک دوست يا عضو خانواده بخواهيد عکس مناسبي از شما بگيرد و لبخند را فراموش نکنيد يک سلفي راه با لبخند نيز اگر کسي براي عکس گرفتن از شما وجود ندارد مي‌تواند مناسب باشد

 2. خودتان را به درستي معرفي کنيد
  زير عکس شما يک کادر خالي براي معرفي خودتان به جامعه لينکدين وجود دارد اگر شما نگران اين هستيد که تجربه حرف‌هاي کمي داريد يا اصلا نداريد از اين کار براي اينکه به دنيا بگويد چه ارزشها و افتخاراتي مي‌توانيد به يک مجموعه يا بخش استفاده کنيد. به ياد داشته باشيد هر تجربه اي ممکن است براي مخاطب شما مفيد باشد.

 3. به وسيله کلمات ارتباط برقرار کنيد
  اگر شما به شرکت هايي که مي خواهيد برايشان کار کنيد لينک شده ايد و آنها را دنبال مي کنيد و نيز به کساني که براي آنها کار مي کنند نيز لينک شده ايد تنها فشردن کليد کانکت کافي نيست. زيرا اغلب در فضاي لينکدين درخواست ها از طرف افرادي که براي توضيح دادن علت درخواستشان زماني اختصاص نداده‌اند به سادگي ناديده گرفته مي شوند. هميشه يک يادداشت کوچک بگذاريد و توضيح دهيد چرا مي خواهيد به شبکه دوستانه طرف مقابل بپيونديد و فکر مي کنيد او چگونه مي‌تواند به شما کمک کند. همچنين زماني که شما نيز شبکه دوستان خود را ايجاد کرديد و ديگران شروع به پيوستن به شبکه شما کردند به جاي بي توجهي به درخواست‌ها آنها را بپذيريد و از آنها بپرسيد چگونه مي توانيد به آنها کمک کنيد

 4. ازعکس، کليپ و تگ استفاده کنيد
  بعد از ايجاد يک پروفايل و آپلود عکس پروفايل و ايجاد کانکشن چه کاري بايد انجام دهيد؟ از ابزارهاي موجود براي ايجاد پست استفاده کنيد تا در تب home ظاهر شود. آنها بيانگر اين هستند که افراد تمايل بيشتري به ارتباط برقرار کردن با پروفايل هايي با عکس هستند. حتي وجود کليپ ها اين تمايل را را بيشتر مي کند. شما مجبور نيستيد به طراحي يک پست بپردازيد چرا که اغلب افراد بيشتر علاقه‌مند به حرفهاي خودتان هستند تا محتواهايي که توليد ميکنيد. يک راه آسان آن براي ديده شدن توسط افراد بيشتر در تگ کردن افراد و شرکت هاي مرتبط در پستتان است

 5. پيوستن به گروه
  گروه هاي لينکدين سيار ارزشمند هستند و يک راهکار فوق العاده براي دستيابي به تعداد زيادي از افراد هم فکر و موضوعاتي که روي آن تمرکز بيشتري مي‌کنند هستند. دانشجويان مي توانند براي پايان نامه هايشان در گروه هاي لينکدين نظرسنجي ارسال کنند و مشاوره يا حتي يک فرصت تجربه کاري دريافت کنند.