چند نکته که قبل از مذاکره کردن بايد بدانيم

به وجود آمدن شرايط مذاکره در کار اجتناب ناپذير است. مذاکرات مي توانند به سادگي درخواست براي دستمزد يا به پيچيدگي مذاکره در مورد مشکلاتي که در پروژه در مورد زمان بوجود مي آيند باشند. هرچه در کارتان بيشتر پيشرفت کنيد شرايط مذاکره پيچيده تري ممکن است برايتان اتفاق بيفتد. بنابراين بهتر است در ابتداي شروع به کار اين مهارت ها را بياموزيد که در ادامه به شرح آن ها مي پردازيم:

1) پيش از شروع مذاکره آماده شويد.

آماده شدن و برنامه‌ريزي براي هر نوع مذاکره يک امر ضروري محسوب مي شود. آماده شدن به معني جمع آوري اطلاعات، اعداد و ارقام و برنامه‌ريزي به معناي تمرين براي چگونگي استفاده از اطلاعات جمع آوري شده است. دليل اهميت برنامه ريزي اين است که شما بايد خودتان را به جاي طرف مقابل قرار دهيد و سعي کنيد تشخيص دهيد ممکن است چه چيزي درخواست کند.

2) زمينه هاي مشترکي براي مذاکره با طرف مقابل پيدا کنيد.

پيدا کردن زمينه هاي مشترک صرف نظر از شرايط مذاکره بين خودتان و کسي که با وي مذاکره مي کنيد هميشه مهم است. به عنوان مثال اگر شما در مورد دستمزدتان مذاکره مي‌کنيد، به رئيستان نشان دهيد چقدر نگه داشتن شما در ماموريت سودمند است. مي توانيد اين موضوع را به وسيله آمار و مثال ها ثابت کنيد. هم چنين ارزشهايي که در زمان شکست مجموعه به آن بخشيده ايد يا هر چيزي که به هدفتان کمک مي کند را مثال بزنيد. در مورد اينکه شما به دنبال يک راه حل قابل قبول دو طرف هستيد شفاف سازي کنيد.

3) گزينه هاي ديگري هم آماده کنيد.

چنانچه گزينه هاي پيشنهادي ديگري هم آماده کرده باشيد، اگر اولين پيشنهاد شما پذيرفته نشود مي توانيد راه حل هاي ديگري را جايگزين کنيد. مثلاً در مورد مثال مذاکره براي دستمزد، گزينه هاي شما مي توانند ?_ دريافت حداقل دستمزد قابل قبول شما و ?_ افزايش دستمزد تا تاريخ مشخصي باشند.

همچنين براي مذاکرات مرتبط با بودجه، تاريخ تحويل پروژه و مذاکره با افراد دشوار نيز همين کار را انجام دهيد تا اگر اولين پيشنهادتان با اقبال مواجه نشد، گزينه‌هاي ديگري از قبل آماده کرده باشيد.

4) کلماتتان را با دقت انتخاب کنيد.

شما بايد استدلال خود را واضح بيان کنيد و اين کار را با دقت فراوان انجام دهيد. آماده کردن يک گزارش براي ارائه در مذاکره هر چند مفيد است، اما تحقيقات نشان داده‌اند که اگر شما روي گزارش بيش از اندازه تمرکز کنيد ممکن است از موضوع اصلي منحرف شويد. نقشه را در ذهن داشته باشيد و بدانيد که چه زماني بايد از خود انعطاف نشان دهيد.

از اطلاعات خودتان و اطلاعاتي که از صحبت هاي طرف مذاکره جمع آوري مي کنيد براي تاييد سخنان وي استفاده کنيد. به طرف مقابل اجازه دهيد نظرات خود را داشته باشد و آن ها را بيان کند و شما نيز به آنها گوش فرا دهيد. راهکارهاي شنونده بودن در مذاکره مانند حفظ ارتباط چشمي، سوال پرسيدن و بازخورد دادن، به موفقيت در مذاکره کمک خواهند کرد.