نرم افزار پیمانکاری

با نرم افزار پیمانکاری مپسان، اطلاعات مختلف پروژه ها را به صورت یکپارچه و در یک سیستم در دسترس داشته باشید. اسناد متنوع را در سیستم بارگذاری کنید و از همه جا به اطلاعات پروژه ها دسترسی داشته باشید

سرفصل های حسابداری، مراکز هزینه و پروژه ها

سرفصل های حسابداری را به صورت دلخواه  و تا هفت سطح  (از گروه حساب گرفته تا پایین ترین سطح موردنیاز) در سیستم تعریف کرده و از آنها جهت صدور اسناد اتوماتیک و دستی استفاده نمایید. مراکز هزینه یا مراکز اجرا را به صورت سلسله مراتبی با تعداد نامحدود سطوح تعریف کرده و از آنها به صورت شناور جهت ثبت اسناد حسابداری استفاده نمایید. همچنین از لیست پروژه ها و فازهای اصلی پروژه ها در هنگام صدور اسناد حسابداری اتوماتیک و دستی استفاده نمایید.

دسترسی ساده به گردش و مانده حساب ها

از طریق نسخه اندروید و ios همیشه وهمه جا با یک نگاه مانده گروه های مختلف حساب ها را کنترل نمایید و با کلیک روی هر گروه (مثل کارکنان، پیمانکاران و …) وضعیت گردش و مانده حسابها را در سطح بعدی به راحتی مشاهده نمایید. در مورد حساب مربوط به هر یک از افراد، بانک ها، شرکت ها، پیمانکاران و کارفرماها و … گردش حساب را در بازه زمانی دلخواه ملاحظه کنید و در نسخه وب کل گردش حساب را در یک نگاه از طریق نمودار گردش حساب کنترل کنید.

دریافت و پرداخت و تنخواه

با استفاده از نرم افزار پیمانکاری مپسان، دریافت و پرداخت ها از حساب های بانکی یا حساب های تنخواه را از طریق نسخه وب و یا از هر جایی که هستید از طریق نسخه همراه انجام دهید. همچنین هزینه های انجام شده جهت پروژه ها و مبالغ پرداختی بابت هزینه ها را به سادگی می توانید از محل پروژه ثبت کرده و در دفتر مرکزی، گردش و مانده حسابهای تنخواه افراد را مشاهده  نمایید. در هنگام ثبت اطلاعات از طریق نسخه موبایل، به سادگی می توانید تصویر فاکتور هزینه یا برگ دریافت و پرداخت را به سند موردنظر ضمیمه نمایید.  همچنین جهت کنترل دسترسی روی هر یک از حساب های تنخواه، افرادی که امکان مشاهده گردش و ثبت عملکرد روی این حساب تنخواه را دارند مشخص نمایید.

ثبت فاکتورهای خرید و فروش

در هر پروژه می توانید فاکتورهای خرید و فروش مربوط به هزینه های تامین کالا و خدمات و یا درآمدهای پروژه را در سیستم ثبت نمایید. در هنگام ثبت فاکتور می توانید از کالاها، عملیات (خدمات)، تجهیزات و نیروی انسانی تعریف شده در سلسله مراتب n-سطحی گروه های مربوط به هریک استفاده نمایید. در مورد کالاها، فرم های مربوط به گردش کالا در انبارها به صورت اتوماتیک صادر می گردد. همچنین سرفصل های حسابداری جهت ثبت سند هزینه یا درآمد توسط کاربر قابل انتخاب بوده یا به صورت اتوماتیک بر اساس کالاها و عملیات مندرج در فاکتور قابل  تعیین می باشد.

کنترل گردش کالای پروژه

از طریق ثبت فاکتور و یا فرم های گردش کالا در انبار، مقادیر مصالح و تجهیزات وارد شده به انبار پروژه ها و خارج شده از این انبارها را در سیستم ثبت نموده و مقادیر کالای موجود در انبار پروژه ها و یا مصرف شده در پروژه‌ها را کنترل نمایید. همچنین نسخه موبایل نرم فزار پیمانکاری مپسان، این امکان را برای پرسنل شما فراهم می کند تا از محل پروژه ها گردش کالا در انبارها و یا مصرف کالا در پروژه ها را از طریق فرم های گردش کالا و یا نظارت بر اجرا در سیستم ثبت کنند. ضمن این که جهت مستند شدن هر مورد تحویل مصالح و تجهیزات می توانید تصویر رسید کالا را به همراه امضای تحویل گیرنده در سیستم آپلود کرده و همیشه از طریق گزارش گردش کالا به آن دسترسی داشته باشید.

کنترل مانده کالا نزد پیمانکاران

در صورتی که ارزش واحد برخی از مصالح و تجهیزات مصرفی در پروژه های شما بالاست برای این موارد می توانید مقادیر تحویلی به پیمانکار را با مقادیر مصرفی ثبت شده (از جانب این پیمانکار) کنترل نموده و مقادیر کالای مصرف نشده مانده نزد پیمانکار را در گزارش مربوطه ملاحظه نمایید. در صورتی که این فرد در چندین پروژه مختلف با شما در حال کار بوده و ممکن است مصالح و تجهیزات دریافت شده در یک پروژه را در پروژه ای دیگر استفاده کرده باشد می توان حساب و کتاب کالاهای تحویل شده به وی را به صورت یکجا در تمامی پروژه های وی دریافت کرده و کار تسویه ملزومات پروژه ها را با صرف زمان کمتری به انجام رساند. همچنین از طریق این گزارشات شما می توانید مبالغ ریالی کالاها و تجهیزات تحویل شده و مصرف نشده در پروژه های مختلف را به صورت یکجا و یا به تفکیک کالا و پروژه ملاحظه نمایید.

چک لیست های کنترل کیفی

جهت افزایش کیفیت کارهای اجرا شده و کاهش خسارات مالی (و گاها جانی) ناشی از اشتباهات و بی دقتی ها در اجرای کار (در هر یک از موضوعات کاری موردنیاز در اجرای پروژه های خود)، مناسب است تجربیات پروژه های قبلی (و نیز دانش زمینه ای در موضوع موردنظر) را مورد استفاده قرار داده و چک لیست های کنترل کیفی را در حوز های مختلف کاری پروژه های خود تدوین نمایید. این چک لیست ها به شما کمک می کنند تا به سادگی، اشتباهات عمدی یا سهوی رخ داده در حین اجرای کار توسط پیمانکاران یا تیم اجرایی پروژه را مشخص نموده و بدین ترتیب از یک سو هزینه های بعدی رفع ایرادات کاری را کاهش داده و از سوی دیگر سطح رضایتمندی مشتری از کیفیت اجرای کار توسط سازمان خود را افزایش دهید. توجه کنید که تیم کاری شما می توانند با استفاده از نسخه موبایل نرم افزار مپسان، در هر نقطه از سایت پروژه نسبت به ایجاد و ثبت چک لیست های کنترل کیفی اقدام نموده و نیز تصاویر مربوط به ایرادات را از طریق گوشی همراه خود در سیستم بارگذاری و مطالب گفته شده را مستند نمایند.

ثبت متره اجرا

در هر روز از اجرای پروژه، حجم قابل توجهی از عملیات اجرایی توسط پیمانکاران مختلف و یا اعضای تیم های مختلف کاری انجام می گردد. در مورد بسیاری از پروژه ها نیاز است تا اطلاعات مقادیر کارهای اجرا شده توسط تیم های کاری جهت انجام پرداخت ها و یا استفاده های بعدی در سابقه پروژه ثبت و ضبط گردد. وجود یک نرم افزار پیمانکاری یکپارچه در چنین مواردی می تواند مشکلات متعددی مانند صرف وقت زیاد جهت ثبت اطلاعات در کاغذ و اکسل، پراکندگی اطلاعات در پرونده ها و رایانه های مختلف، اعلام دوباره و چندباره یک کار انجام شده را رفع نموده و این امکان را برای سرپرست کارگاه فراهم نماید تا از محل پروژه از طریق گوشی هوشمند خود اطلاعات اجرائیات پروژه را در سیستم ثبت نماید.

تعریف فرم های نظارتی

یکی از قابلیت های نرم افزار پیمانکاری مپسان، امکان تعریف فرم های نظارتی در حوزه های کاری مختلف پروژه ها جهت استفاده تیم های تخصصی اجرایی مختلف موجود در سازمان می باشد. طبیعی ست که هر تیم اجرایی با توجه به حوزه تخصصی خود، جهت ثبت اطلاعات اجرایی کارهای انجام شده نیازمند فیلدهای اطلاعاتی مختص به خود، انتخاب از میان مراکز اجرا یا مراکز هزینه مربوط به کار خود و ثبت مقادیر اجرائیات برای کالاها و عملیات اجرایی مربوط به حوزه کاری خود و همچنین تعریف چک لیست های کنترل کیفی موردنظر خود می باشد. در نتیجه در نرم افزار پیمانکاری مپسان می توان برای هر یک از حوزه های کاری تخصصی، فرم های نظارت بر اجرای پروژه را بر اساس نیاز و سلیقه کارشناسان حوزه مربوطه طراحی نموده و امکان ثبت اطلاعات از طریق گوشی تلفن همراه را برای این افراد (در حین حضور در سایت پروژه) فراهم نمود. علاوه بر این در مورد این فرم ها می توان از امکان گردش کار، ضمیمه نمودن تصاویر و مستندات و طراحی فرم های چاپی اختصاصی نیز استفاده نمود. 

تایم شیت افراد و ماشین آلات

با توجه به هزینه قابل توجه تامین نیروی انسانی جهت پیشبرد پروژه ها یکی از نکات قابل توجه جهت افزایش بهره وری و در نتیجه میزان سوددهی پروژه ها تمرکز بر روی استفاده بهینه از زمان های کاری پرسنل تیم های اجرایی پروژه ها می باشد. اهمیت این موضوع در مواقعی که تعداد افراد درگیر در اجرای پروژه ها در سازمان شما زیاد بوده و مدیران سازمان امکان نظارت مستقیم بر روی عملکرد پرسنل را نداشته باشند افزایش می یابد. با استفاده از نرم افزار تایم شیت مپسان می توانید علاوه بر کنترل ساعات ورود و خروج و مرخصی پرسنل، گزارشات متنوعی در مورد زمان های صرف شده بر روی پروژه ها و فعالیت های مختلف پروژه ها و یا زمان های کاری صرف شده توسط افراد و یا تیم های کاری در بازه های زمانی دلخواه را از سیستم دریافت نمایید. ضمن این که با استفاده از نسخه همراه نرم افزار تایم شیت مپسان از یک سو پرسنل شما در هر نقطه می توانند نسبت به ثبت تایم های کاری خود اقدام نموده و مدیران سازمان شما نیز در هر زمان می توانند گزارشات موردنظر خود را در مورد تایم های کاری پرسنل از سیستم دریافت نمایند.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای