برچسب : استاندارد PMBOK

مدیریت پروژه

برنامه مديريت پروژه دربرگيرنده چه مواردي است ؟

در نرم افزار هاي پيمانکاري مي توانيد برنامه مديريت پروژه گروه را تشريح کنيد که چه‌طور پروژه را اجرا، نظارت، کنترل و خاتمه خواهيد داد. اطلاعات معمول در برنامه مديريت پروژه عبارتند از : – چرخه حيات تعيين شده پروژه – شيوه توسعه براي تحويل…
مديريت ملزومات پروژه

برنامه مديريت ملزومات پروژه چيست ؟

برنامه مديريت ملزومات بخشي از برنامه مديريت پروژه است . اين برنامه معلوم مي‌کند که فعاليت هاي ملزومات چه طور در حين پروژه هدايت خواهند شد. مديريت فعاليت هاي ملزومات دست‌کم دربرگيرنده موردها زير ميباشد: فعاليتهاي برنامه ريزي مانند: – گردآوري يا استخراج – بررسي – طبقه بندي – اولويت‌بندي – مستند سازي – تعيين متريک ها – گزينش ساختار رديابي…
چرخه حيات پروژه

چرخه حيات پروژه در صنعت ساخت و ساز

پروژه ها بسته به ماهيت خود چرخه حيات خاص خود را دارا هستند. فرآيند شکل گيري پروژه در صنعت ساخت و ساز، با اندکي تفاوت، در تمامي پروژه هاي اين بخش، روند يکساني را طي مي‌نمايند.طرح…
فرم ها و فرآيندهاي برنامه‌ريزي

ليست خلاصه فرم ها و فرآيندهاي برنامه‌ريزي در استاندارد pmbok

مقصود از گروه فرايندي برنامه‌ريزي شرح اطلاعات منشور پروژه براي ايجاد يک مجموعه جامع از برنامه‌هايي است که تيم پروژه را قادر مي‌سازد هدف هاي پروژه را تحقق بخشد. ?? فرآيند در مجموعه فرآيندي برنامه ريزي وجود دارند : – توسعه برنامه مديريت پروژه – برنامه ريزي مديريت محدوده – گردآوري الزامات – تعريف محدوده – ايجاد ساختار شکست کار wbs – برنامه ريزي مديريت زمان بندي – تعريف فعاليت ها – ترتيب فعاليت ها…