برچسب : برنامه ريزي

فرم ها و فرآيندهاي برنامه‌ريزي

ليست خلاصه فرم ها و فرآيندهاي برنامه‌ريزي در استاندارد pmbok

مقصود از گروه فرايندي برنامه‌ريزي شرح اطلاعات منشور پروژه براي ايجاد يک مجموعه جامع از برنامه‌هايي است که تيم پروژه را قادر مي‌سازد هدف هاي پروژه را تحقق بخشد. ?? فرآيند در مجموعه فرآيندي برنامه ريزي وجود دارند : – توسعه برنامه مديريت پروژه – برنامه ريزي مديريت محدوده – گردآوري الزامات – تعريف محدوده – ايجاد ساختار شکست کار wbs – برنامه ريزي مديريت زمان بندي – تعريف فعاليت ها – ترتيب فعاليت ها…