آشنايي با فرآيند هاي اختتام پروژه

اختتام پروژه شامل دو فرآيند، اختتام اداري و اختتام قرارداد باشد. اختتام اداري در انتهاي هر يک از فازهاي پروژه يا انتهاي پروژه به منظور اختتام رسمي پروژه اتفاق مي افتد. هدف اين فرآيند ايجاد، جمع‌آوري و توزيع اطلاعات مرتبط با اختتام پروژه مي باشد. اطلاعات رايج اين فرايند شامل کار صورت گرفته و منابع مصرف شده است. اين اطلاعات معمولاً توسط مديران کسب و کار، منابع انساني، حسابداران مالي و همچنين ذي‌نفعان مورد استفاده واقع مي گردند که براي تسريع در روند کسب اين اطلاعات استفاده از سيستم هاي يکپارچه مديريت پروژه به مديران پروژه توصيه مي شود.

حتما بخوانيد: برخي از دلايلي که پروژه با شکست مواجه مي شود

 يک پروژه معمولاً با يک قرارداد و يا يک تفاهم نامه مکتوب که محدوده و اقلام قابل تحويل پروژه را شرح مي دهد، آغاز مي شود. فرايند خاتمه قرارداد بر فعاليت هاي مورد نياز براي اعتبار دهي و قانوني نمودن آن که پروژه موارد مدرج قرارداد و يا تفاهم‌نامه را پوشش داده است، تاکيد دارد. اين فرآيند به مدير پروژه اين اجازه را مي‌دهد که به مواردي که در هنگام پروژه رخ داده اند ولي همچنان حل نشده باقي مانده اند با حضور مشتريان پروژه رسيدگي کند. اين موارد حل نشده معمولاً، موارد خارج از محدوده پروژه مي باشند.

منبع

راهنماي پياده سازي سريع گستره دانش مديريت پروژه ترجمه دکتر سيامک حاجي يخچالي

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید