با اصطلاحات و توابع مديريت هزينه آشنا شويد

مي توان گفت مديريت هزينه پروژه، شامل تعدادي فعاليت است که در فازهاي مختلف در طول چرخه عمر پروژه انجام مي شود. به شما توصيه مي کنيم در هنگام تهيه برنامه پروژه، توابع مديريت هزينه را در نظر بگيريد. در اين صورت کنترل هاي مالي منسجمي را در ساختار پروژه خود ايجاد خواهيد کرد .

 در ادامه اصطلاحات کليدي و مراحل اصلي مديريت هزينه را به شما معرفي مي کنيم:

برنامه ريزي

برنامه ريزي عبارت است از تعيين منابع مورد نياز براي تکميل کار يا پروژه با استفاده از ساختار شکست کار.

تخمين

عبارت است از عمل محاسبه يا پيش‌بيني هزينه کل که براي تکميل يک پروژه مورد نياز است.

بودجه بندي

عبارت است از تصويب بودجه بر اساس برآورد هزينه براي تکميل پروژه. توجه داشته باشيد که شما بايد بودجه و زمان بندي را به طور هم زمان تصويب کنيد تا بتوانيد عملکرد هزينه را در نقاط زماني خاصي تخمين بزنيد.

تأمين اعتبار و بودجه

عبارت است از پروسه درخواست، تصويب و دريافت پول براي يک پروژه.

مديريت هزينه

عبارت است از فعاليت هاي کلي مرتبط با هزينه هاي پروژه و تصميم گيري در رابطه با تمامي هزينه ها در طول عمر پروژه. به شما پيشنهاد مي کنيم براي مديريت پروژه حرفه اي تر با مديريت هزينه استراتژيکي آشنا شويد.

کنترل

عبارت است از رسيدگي به دگرگوني ها و تغييرات مخارج جاري براي جلوگيري از افزايش هزينه.

کنترل کار

کنترل هزينه هاي پروژه در واقع مقايسه هزينه‌هاي پيش‌بيني‌شده با هزينه‌هاي واقعي است. همان طور که مي دانيد هزينه هاي پيش بيني شده با استفاده از برآورد هزينه مشخص مي شوند. در اين مرحله به شما پيشنهاد مي کنيم مديريت ارزش کسب شده انجام دهيد. در مقاله هاي بعدي مي توانيد با مزاياي مديريت ارزش کسب شده آشنا شويد.

برنامه‌ريزي

شما مي توانيد در هر نقطه زماني دلخواه عملکرد هزينه هاي يک پروژه را مشخص کنيد. اين کار را مي توانيد با استفاده از يک برنامه زمان بندي که مخارج پيش بيني شده را با مخارج واقعي پروژه مقايسه مي‌کند انجام دهيد. هم چنين مي توانيد از نرم افزارهاي مديريت پروژه مانند نرم افزار مديريت پروژه مپسان استفاده کنيد. در اين صورت خواهيد ديد چگونه مديريت هزينه به کمک نرم افزار تسهيل خواهد شد.

حسابداري

عبارت است از ثبت کردن مخارج و تطبيق دادن معاملات با آن است. توجه داشته باشيد که مديريت هزينه با حسابداري هزينه متفاوت است.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید