انواع دریافتی ها و پرداختی ها در نرم افزار مپسان

در این قسمت روش تعریف حساب های مختلف تنخواه گردان در سیستم مدیریت پروژه مپسان و نیز تعریف افراد دارای دسترسی بر روی این حساب های تنخواه توضیح داده می شود. همچنین در مورد هر حساب تنخواه یا حساب بانکی در دسترس کاربر روش ثبت عملکردهای مختلف واریز و برداشت و یا دریافت و پرداخت مربوط به این حساب بانکی یا حساب تنخواه و برقراری ارتباط بین این دریافت و پرداخت ها و پروژه های تعریف شده در سیستم بیان می گردد. در ادامه در این ویدئو شیوه ثبت هزینه های انجام شده از حساب های تنخواه در پروژه ها توضیح داده خواهدشد.
۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید