برگشت کالا به انبار در نرم افزار مپسان

 
 
پس از تحویل کالا به پروژه ها و یا پیمانکاران مجری پروژه ها جهت ثبت مازاد کالای مصرف نشده و برگشت این مقادیر به انبار می توان از فرم برگشت کالا به انبار استفاده نمود. طبیعتا مقادیر برگشت داده شده به انبار در گزارش مانده کالا نزد پيمانکاران مورد استفاده قرار گرفته و از بدهی پیمانکار کسر می گردد. 
۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید