تعریف انواع جلسه و انواع سمت در جلسه

 

پیش از ثبت اولین جلسه در نرم افزار مدیریت پروژه مپسان، ابتدا از ماژول تعاریف پایه انواع جلساتی که در شرکت شما برگزار می گردد را ثبت نمائید. به عنوان مثال جلسات بازاریابی و فروش، جلسات مدیریتی و جلسات آموزشی و هر نوع جلسه ای که در نظر دارید را میتوان در این فرم اضافه کرد

تعریف دیگری که بایستی صورت بگیرد لیست سمت های جلسات در شرکت شما می باشد که برای یک بار بایستی این لیست در تعاریف پایه تعریف گردد و مکررا در فرم جلسات مورد استفاده قرار گیرند.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید