تعريف پست هاي سازماني در نرم افزار مدیریت پروژه مپسان

 

به توجه به نیاز به تعریف سلسله مراتبه سمت ها و جایگاه های سازمانی افراد مختلفی که به سیستم دسترسی دارند امکان تعریف این ساختار با توجه به سلسله مراتب رئیس و مرئوس بین افراد در این قسمت ارائه می گردد. 
۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید