ثبت اسناد دريافت پرداخت وجه

يکي از امکاناتي که در مديريت تنخواه،نرم افزار حسابداري و پيمان کاري مپسان، قابل استفاده مي باشد، امکان ثبت اتوماتيک اسناد حسابداري مربوط به دريافت و پرداخت وجه به اشخاص مي باشد. در نتيجه کاربر به سادگي مي تواند از طريق نسخه موبايل يا وب، مشخصات مربوط به دريافت و پرداخت وجه را در سيستم ثبت نموده تا در نتيجه سند حسابدراي مربوطه به صورت اتوماتيک در سيستم ثبت گردد. در ادامه به معرفي امکانات موجود در قسمت دريافت و پرداخت وجه مي پردازيم.

مشخصات کلي سند دريافت/پرداخت

در هنگام بازکردن فرم سند دريافت پرداخت، شماره سند به صورت اتوماتيک توسط سيستم مشخص شده و کاربر مي تواند در صورت نياز، تاريخ و مبلغ سند را اصلاح نمايد. همچنين نام حساب تنخواه با توجه به حسابي که کاربر صاحب تنخواه (با توجه به دسترسي هاي تعيين شده توسط مدير سيستم) درحال کار بر روي آنست، تعيين مي گردد.

حساب اشخاص

با توجه به اين که در قسمت تعريف سرفصل هاي حسابداري، امکان تعريف و مشخص نمودن حساب هاي اشخاص، در سيستم ايجاد گرديده است، در فرم هاي دريافت پرداخت، کاربر مي تواند با جستجو بر اساس کد و يا نام حساب يکي از حساب هاي اشخاص وارد شده در سيستم را انتخاب نمايد.

تعيين شرح سند

در قسمت شرح سند، کاربر مي تواند با استفاده از شرح هاي پر تکراري که قبلا در سيستم ثبت کرده است، شرح مورد نظر مرتبط با اين سند دريافت و پرداخت وجه را انتخاب نمايد. در نتيجه شرح انتخاب شده به عنوان شرح سند حسابداري در سيستم ثبت خواهد گرديد. در صورت نياز جهت انجام تغييرات در شرح هاي پر تکرار، کاربر مي تواند از دکمه هاي افزودن، ويرايش و حذف شرح هاي پرتکرار، استفاده نمايد.

انتخاب پروژه، فاز پروژه و مرکز اجرا

در فرم هاي دريافت/پرداخت، کاربر مي تواند به سادگي اين سند دريافت/ پرداخت را به يکي از  پروژه هاي تعريف شده در سيستم، مرتبط نمايد. همچنين پس از زدن دکمه ذخيره و بارگزاري، مي توان نسبت به تعيين يکي از فاز هاي پروژه انتخاب شده، جهت انتساب به سند حسابداري مربوطه، اقدام نمايد. همچنين با استفاده از فيلد مرکز اجرادر فرم سند حسابداري، کاربر خواهد توانست يکي از مراکز اجرا را به اين سند حسابداري منتسب نمايد.

مبلغ و حساب کارمزد

با توجه به اين که در حال حاضر در عمده تراکنش هاي انتقال بين حساب هاي بانکي، مبلغي به عنوان کارمزد در هنگام انتقال وجه از حساب مبدا کسر مي گردد، در هنگام ثبت اسناد پرداخت، به سادگي مي توان مبلغي را به عنوان کارمزد ( تعيين شده در قسمت سرفصل هاي حسابداري)، تعيين نموده و يکي از حساب هاي تعيين شده به عنوان حساب کارمزد را جهت ثبت عملکرد حسابداري مربوطه، انتخاب نمود.

در نتيجه، ثبت حسابدراي مربوط به کسر شدن کارمزد از حساب پرداخت کننده، و ثبت اين مبلغ به عنوان هزينه کارمزد،به صورت اتوماتيک توسط سيستم انجام خواهد گرديد. 

ثبت مدارک و تصاوير دريافت/پرداخت

با توجه به امکان ثبت مدارک و تصاوير اسناد و مستندات در فرم هاي مختلف برنامه در قسمت دريافت/پرداخت، کاربر مي تواند با زدن دکمه ذخيره و بارگزاري، نسبت به مشاهده سند حسابداري ثبت شده و پس از آن بارگذاري اسناد و يا تصاوير مربوط به اين سند دريافت/پرداخت، از طريق نسخه وب و يا موبايل اقدام نمايد.

 

 

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید