ثبت الحاقیه های قرارداد در نرم افزار مپسان

 

پس از ثبت قرارداد در سیستم مدیریت پروژه مپسان، اطلاعات الحاقیه های حجمی، زمانی و ریالی قرارداد از طریق قسمت الحاقیه های قراردادها در این سیستم قابل ثبت می باشد. در مورد هر الحاقیه علاوه بر تعیین نوع الحاقیه، مبلغ و تاریخ پایان جدید می توان مدارک و مستنداتی را مانند تصویر الحاقیه در سیستم بارگذاری نمود. 
۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید