ثبت تصمیمات جلسه و واگذاری وظایف محوله به افراد از فرم جلسه

شما میتوانید همزمان با برگزاری جلسه در شرکت خود یا هر مکان دیگری با دسترسی به نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین مپسان، موضوعات مطرح شده در جلسات به همراه تصمیمات اتخاذ شده درباره هر تصمیم را در نرم افزار ثبت کنید.

از طرفی با توجه به امکان ارتباط هر موضوع جلسه با یک فاز از پروژه های شما، میتوانید از طریق فرم جلسات، وظایف و فعالیت هائی را در پروژه های خود ایجاد و به افراد شرکت واگذار نمائید.

مسئول پیگیری هر فعالیت به محض واگذاری فعالیت به وی میتواند از وجود آن در کارتابل فعالیت های پروژه خود مشاهده نماید و در صورت حصول پیشرفت در اجرای این فعالیت، یا حثی برخورد با مشکل، توضیحات تکمیلی را به همراه مستندات برای مدیر پروژه خود ارسال نماید.

اینچنین مدیران شرکت شما میتوانند از وضعیت تصمیمات اتخاذ شده و وظایف واگذار شده به افراد شرکت بصورت آنلاین اطلاع داشته و موجبات پیشرفت پروژه ها و حل مسائل مربوط به آن ها را فراهم آورند.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید