ثبت و استفاده از نظرات پرتکرار در هنگام تایید پیشرفت فعالیت ها

مدیر پروژه و سایر اقراد دارای دسترسی تایید فعالیت های پروژه در هنگام مشاهده و تایید توضیحات و درصدهای پیشرفت ارسالی در مورد فعالیت ها می توانند توضیحاتی در پاسخ به موارد ارسالی مجریان انجام فعالیت ها در سیستم ثبت نمایند. همچنین جهت امکان درج سریعتر پاسخ ها به موارد ارسالی کاربران امکان ثبت و استفاده از شرح های ارجاع پرتکرار نیزدر نرم افزار مدیریت پروژه مپسان فراهم شده است. در نتیجه مدیر تاییدات در زمان کوتاهی می تواند فعالیت های موردنظر را انتخاب کرده و در هنگام تایید یا رد پیشرفت ارسالی یکی از شرح های پرتکرار خود را جهت ثبت پاسخ انتخاب نماید.
۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید