سرفصل هاي حسابداري

يکي از نياز هاي حسابداري پيمانکاري در نرم افزار حسابداري تعريف پروژه ها و گزارشگيري دقيق هزينه ها و در آمد هاي هر پروژه به صورت مجزا مي باشد، با توجه به اينکه هر پروژه ممکن است بقدري بزرگ باشد که حساب هاي بانکي مستقل، تنخواه و صندوق مستقل نيز داشته باشد تفکيک کليه امور هر پروژه ضروري بنظر مي رسد.

نرم افزار مديريت پروژه مپسان امکان تعريف سر فصل هاي حسابداري را به صورت دلخواه براي کاربر فراهم مي کند يني کاربر مي تواند بر اساس نياز سازمان سرفصل هاي حسابداري را به صورت دلخواه و مطابق نظر مشاور مالي سازمان طراحي کند.

در برخي از نرم افزار هاي حسابداري و حسابداري پروژه اصلا امکان تعريف سرفصل هاي حسابداري براي کاربر فراهم نمي کنند يا اين که يک سري سرفصل هاي از پيش تعيين شده دارند و کاربر نمي تواند سرفصل هاي حسابداري را ان طور که نياز دارد تعريف و دسته بندي کند.

اين سيستم حسابداري امکان تعريف سر فصل هاي حسابداري را تا 7 سطح براي کاربر فراهم مي کند يني اگر اولين سطح را براي حساب کل در نظر بگيريم در نتيجه کاربر به ترتيب مي‌تواند حساب هاي کل، حساب هاي معين، حساب هاي تفضيلي و در سطر چهارم تا هفتم تفضيلي 1و2و 3 و 4 را تعريف کند و يا اين که مي‌تواند سطح اول را گروه حساب در نظر بگيرد و در اولين سطح گروه هاي حساب را تعريف کند (مثلا حساب هاي دارايي، حساب هاي بدهي، حساب هاي هزينه و…)و در سطح دوم حساب هاي کل، حساب هاي معين و در سطح چهارم حساب هاي تفضيلي و 3سطح باقي مانده را براي تفضيلي 2و 3و 4 تعيين  کند.

انتقال سرفصل هاي حسابداري

اين امکان در نظر گرفته شده است که يک سر فصل معين از داخل يک حساب کل منتقل شود به يک حساب کل ديگر در نتيجه تمام زيرمجموعه هاي حساب هاي تفضيلي و تفضلي 1و… زير مجموعه اين حساب معين تعريف شده اند همراه ان منتقل مي شوند به حساب کل جديد و ضمن اين که تمام اسنادي که براي اين ها ثبت شده اند عملا به محل جديد و به حساب کل جديد منتصب مي شوند و تمام اين عمليات با يک انتقال ساده روي حساب معين از يک حساب کل به حساب کل جديد قابل انجام است.

ليست افراد مجاز به دسترسي به حساب ها

تعريف دسترسي بر روي بر روي سرفصل هاي حسابداري است که بر روي هر سرفصل حسابداري ليست افراد مجاز به دسترسي بر روي اين حساب را مي توانيم تعريف کنيم که اين فعلا فقط در قسمت تنخواه هاي پروژه تاثير مي‌گذارد.

در نتيجه در قسمت مديريت تنخواه هر سرپرست گارگاه فقط تنخواه هايي که بهش تخصيص مي دهيم را مشاهده مي‌کند و مي‌تواند عمليات دريافت و پرداخت و واريز و برداشت هزينه را بر روي آن تنخواه هايي که مجاز هست انجام دهد و ارزش تنخواه خودش را مشاهده کند.

انواع حساب ها

نوع حساب ها که سيستم به صورت انتخاب کاربر در بالاترين سطح( مثلا سطح کل) مي تواند نوع حساب ها را تعريف‌کند(مثلا حساب اشخاص) و در نتيجه تمام حساب هايي که کاربر نياز به معرفي مجموعه حساب اشخاص تعريف مي‌کند از آن حساب (در واقع از همان نوع) به ارث مي‌برند و در واقع نوع اشخاص تعريف خواهند شد.

حساب اشخاص

حساب هاي از نوع اشخاص اين قابليت را براي کاربر فراهم مي‌کند که با اين ها دريافت و پرداخت وجه داشه باشند همينطور دريافت و پرداخت چک به اين ها داشته باشد و درنتيجه در ادامه عملکردهاي چک مثل واگذاري يا برداشت يا وصول چک را از اين حساب ها داشته باشد و همينطور در سند هاي هزينه اشخاص در واقع اين افراد را به عنوان شخصي که اين هزينه را انجام داده تعريف بکنه و آن ها را در موقع ثبت سند هزينه بستانکار در نظر بگيرد.

حساب اسناد دريافتني و اسناد پرداختني

نوع حساب هاي  اسناد دريافتني و اسناد پرداختني هستند که در موقع ثبت چک هاي دريافتي و پرداختي مورد استفاده قرار مي گيرند در نتيجه نوع دريافت يک چک از مشتري بستانکار و حساب اسناد دريافتني به صورت اتوماتيک بدهکار مي‌شود و همينطور حساب پرداختني موقعي که ما چک را به پرسنل و… واگذار مي کنيم اين حساب بستانکار و آن شخص بدهکار مي‌شود، در نتيجه در زمان وصول چک ثبت معکوس براي اين حساب به صورت اتوماتيک انجام مي شود.

حساب هاي بانکي

حساب هاي بانکي هستند که در اسناد دريافت و پرداخت وجه و همينطور اسناد واريز و برداشت قابل استفاده هستند در نتيجه به سادگي مي توانيد دريافت و پرداخت هايي که به اشخاص از اين حساب هاي بانکي انجام شده يا انتقال وجوه به اين حساب هاي بانکي و همينطور حساب هاي تنخواه را در سيستم به سادگي ثبت بکنيم و همينطور در موقع وصول چک هم به يکي از حساب هاي بانکي مورد نظر بدهکار مي شود و ثبت بدهکاري براي صاحب ان بانک به صورت اتوماتيک در سيستم ثبت مي شود.

…. حساب هاي تنخواه گردان مشابه حساب هاي بانکي هستند.

حساب حسن انجام کار

حساب هاي حسن انجام کار که در زمان صدور صورت وضعيت وقتي که مي خواهيم 10% از بستانکاري يک پيمانکاري به حساب حسن انجام کار همان پيمانکار بشينه (90% خودش بستانکار شود و 10%هم حساب حسن انجام کار تا انتهاي کار تسويه بکنيم )مي شود از اين حساب ها استفاده کرد و در نتيجه سيستم به صورت اتوماتيک اين ثبت را انجام مي دهد که 90%به حساب خود ان شخص و10%به حساب حسن انجام کار مربوط به ان شخص بشيند.

حساب هاي درآمد و هزينه

حساب هاي هزينه که در ثبت حساب هاي اسناد هزينه متفرقه و اسناد هزينه ي شخصي مورد استفاده قرار مي گيرد که در نتيجه داخل اسناد هزينه کاربر مي تواند به راحتي مبلغ هزينه را حساب هزينه انتخاب کند و هزينه را ثبت کند و حساب هزينه آن مبلغ را بدهکار خواهد بود و به صورت اتوماتيک اين ثبت حسابداري انجام خواهد شد

حساب هزينه کارمزد بانک

با توجه به اين که خيلي از دريافت و پرداخت ها و انتقال وجوه بين حساب ها همراه با کارمزد بانک هست در نتيجه اين کاربر مي‌تواند اين حساب ها را نيز تعريف کند و در ثبت حسابداري که براي ثبت بدهکاري به حساب هزينه ي کارمزد بانک است در اسناد دريافت و پرداخت و واريز و برداشت حساب هاي بانکي به صورت اتوماتيک قابل ثبت است و همينطور درباره فاکتور هاي خريد در صورتي که پرداخت وجه از طرف حساب بانکي انجام بشه ثبت حساب کارمزد بانک به صورت اتوماتيک قابل انجام است.

اطلاعات تکميلي حساب ها

براي اين قسمت نياز به تعريف يک سري فيلد هست که کاربر ميتواند به صورت دلخواه و براي هرکدام امکان انتخاب نوع عددي،متني ،چک باکس و…را در نظر بگيرد تا در قسمت اطلاعات تکميلي براي کاربر نمايش داده شود وکاربر امکان ثبت اين اطلاعات را براي هر حساب داشه باشد.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید