سفارشی سازی فیلدهای فرم های گردش کالا و مصالح

به منظور ثبت عملکرد گردش کالا و مصالح در نرم افزار مدیریت پروژه مپسان از فرم های گردش کالا و مصالح در ماژول های کنترل کالا و نظارت استفاده می شود.

این فرم ها شامل فرم رسید انبار برای تحویل کالا به انبار، فرم پیش نویس حواله انبار یا درخواست کالا از انبار، فرم حواله انبار به منظور ثبت خروجی از انبار، فرم های انتقال انبار بین پروژه ها و پیمانکاران پروژه ها می باشد.

از دیگر فرم های پرکاربرد مربوط به گردش کالا و مصالح، فرم های متره اجرا از ماژول نظارت بر اجرای پروژه های نرم افزار مدیریت پروژه مپسان می باشد  در این فرم عوامل دفتر فنی و کارشناسان مستقر در محل اجرای پروژه میتوانند هر روزه میزان مصرف مصالح در پروزه ها و مراکز اجرای پروزه را ثبت نمایند.

شما می توانید به منظور سفارشی سازی فیلدهای این فرم ها از امکانات فرم ساز مپسان استفاده کرده و انواع فیلدهای مورد نیاز را به این فرم ها اضافه نمایید.

اطلاعاتی از قبیل تحویل گیرنده، تحویل دهنده، شماره تماس تحویل گیرنده یا حوزه متقاضی کالا و… از جمله این اطلاعات تکمیلی مهم برای این فرم ها می باشند.

 

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید