لیست اسناد حسابداری در نرم افزار مپسان

در این ویدئو با قسمت الیست اسناد حسابداری در نرم افزار مدیریت پروژه مپسان آشنا شده و امکانات مختلف قابل استفاده در مورد اسناد حسابداری از جمله جستجو و فیلتر بر اساس پارامترهای مختلف مربوط به سند حسابداری را مشاهده خواهید کرد. 

پیام بگذارید