لینک بین صورت وضعیت ها در ماژول های نظارت و قراردادها

 

با توجه به امکان ثبت اطلاعات صورت وضعیت ها از طریق ماژول های قرارداد و نظارت این امکان در نرم افزار مدیریت پروژه و قرارداد مپسان در دسترس هست تا در هنگام شروع راه اندازی نرم افزار علاوه بر امکان ثبت اطلاعات کلی صورت وضعیت های قبلی هر یک از قراردادها، اطلاعات صورت وضعیت های جدید به صورت ریز و دیتیل در سیستم ثبت شده و همراه با خلاصه اطلاعات صورت وضعیت های قبلی (قبل از راه اندازی سیستم) به صورت یکجا در ماژول قراردادها بر روی هر قرارداد در دسترس باشه. در نتیجه در هنگام راه اندازی سیستم اطلاعات کلیه صورت وضعیت های قبلی قراردادها به صورت خلاصه و سریع در ماژول قراردادها ثبت میشه تا جمع مبلغ صورت وضعیت های هر قرارداد به همراه مبالغ کلی ارزش افزوده، حسن انجام کار و بیمه از طریق ماژول قراردادها در مورد هر قرارداد در دسترس باشه.

اما در ادامه این امکان وجود داره که اطلاعات صورت وضعیت های جدید هم به صورت خلاصه و کلی (مشابه صورت وضعیت های قبلی) از طریق ماژول قراردادها ثبت بشه و هم این که (پس از ثبت اطلاعات فرم های متره اجرا، رسیدهای انبار و گزارش های نظارتی در سیستم) ریز محاسبات این صورت وضعیت ها در سیستم، به صورت اتوماتیک (با تیک زدن آیتم های موردنظر جهت پرداخت توسط کاربر) بر اساس فهرست بهای قرارداد محاسبه بشه. در نتیجه پس از ایجاد این صورت وضعیت (شامل ریز محاسبات) اطلاعات این صورت وضعیت در ماژول قراردادها در قسمت سوابق یک قرارداد هم به روز نگه داشته میشه و امکان ثبت و مشاهده کسورات قانونی در این قسمت وجود داره. ضمن این که قابلیت مشاهده و ویرایش فرم صورت وضعیت ماژول نظارت یا قراردادها از طریق فرم لینک شده در ماژول دیگه هم امکانپذیر هست.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید