مدير پروژه چه کسي است و چه نقشي در پروژه دارد؟

مدير پروژه چه کسي است؟

مديريت پروژه هاي ساختماني در واقع نيازمند مهارت ها و تخصص هاي يک مدير پروژه سنتي، علاوه بر دانش لازم در صنعت ساختمان سازي است. وظيفه مدير پروژه برنامه ريزي، هماهنگي و اجراي پروژه هاي ساختماني است. بنابراين يک مدير پروژه بايد طيف وسيعي از مهارت ها و تجربيات مختلف را داشته باشد تا بتواند در ارتباط با افراد تيم و ذينفعان پروژه، مسئوليت هاي سنگين خود را با موفقيت به انجام برساند.

پروژه هاي ساختماني معمولاً شامل صدها مسئوليت در فازهاي گوناگون هستند. به همين دليل است که يک مدير پروژه براي هدايت پروژه مطابق با برنامه به توانايي حل مسأله نياز دارد. وي اين کار را با استفاده از اطلاعات دقيق و کامل از مراحل ساخت و ساز بايد انجام مي دهد. به خاطر ماهيت پيچيده و در حال تغيير پروژه هاي ساختماني، وظيفه عمده يک مدير پروژه حفظ مطابقت پروژه با برنامه مي باشد. به همين ترتيب، هدف اصلي يک مدير پروژه، به اتمام رساندن پروژه در زمان مقرر و با بودجه تعيين شده ضمن رعايت تمامي الزامات پروژه است. برخي از وظايف يک مدير پروژه عبارتند از مديريتِ برنامه ريزي، مديريت هزينه، مديريت کيفيت و تضمين ايمني پروژه است.

فازهاي مختلف مديريت يک پروژه ساختماني در نمودار زير آورده شده است:

  • https://mapsun.net/wp-content/uploads/2020/09/123.jpg

نقش مدير پروژه در پروژه هاي ساختماني

اهداف پروژه ها ممکن است با يکديگر متفاوت باشد. اما در نهايت همه مديران پروژه در پي ايجاد ساختاري هستند که نه تنها نيازهاي پروژه برطرف شود، بلکه به اهداف کسب و کارشان نيز کمک کند.

مديران پروژه هاي ساختماني مسئوليت هدايت پروژه مطابق با برنامه را بر عهده دارند. هم چنين ممکن است آن ها مسئول رسيدگي به امور مالي، زمان بندي و … نيز باشند. بنابراين بايد مهارت هاي مدير پروژه پاسخگوي مسئوليت هاي فراوان و با اهميت آن ها باشد. بعضي از اين مهارت ها عبارتند از توانايي مديريت ريسک، مديريت مذاکره و مديريت ارتباطات در سطح پروژه.

سازمان مديريت ساخت آمريکا اعلام کرده است که وظايف مديران پروژه هاي ساختماني شامل 7 مورد زير مي شود:

  • مديريت برنامه ريزي پروژه
  • مديريت هزينه
  • مديريت زمان
  • مديريت کيفيت
  • مديريت قرارداد (پيمان)
  • مديريت ايمني
  • روش هاي حرفه اي مديريت ساخت و ساز

نرم افزار مديريت پروژه مپسان يکي از ابزارهايي است که مي تواند شما را در مديريت تيم خود ياري کند. شما با استفاده از اين نرم افزار مي توانيد وظايف مربوط به پروژه هاي خود را تعريف کنيد تا هر کاربر وضعيت پيشرفت وظايف خود را ثبت کرده و از طريق کارتابل براي شما ارسال کند.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید