مديريت تنخواه گردان

يکي از امکانات اصلي نرم افزار مديريت پروژه مپسان قابليت مديريت تنخواه گردان و ثبت اتوماتيک اسناد حسابداري مربوط به تراکنش هاي مالي تنخواه گردان افراد مي باشد. قسمت تنخواه گردان با زدن دکمه دريافت و پرداخت از قسمت امور مالي در دسترس مي باشد.

ليست دريافت و پرداخت هاي تنخواه

حساب هاي در دسترس در قسمت مديريت تنخواه گردان هر کاربر

در قسمت تنخواه گردان ليست حساب هايي که در قسمت تعريف سرفصل هاي حسابداري به عنوان حساب هاي بانکي و حساب هاي تنخواه مشخص شدند و امکان ثبت عملکرد بر روي آنها وجود دارد نمايش داده مي شود البته اين نکته را بايد در نظر گرفت که در هنگام نمايش ليست حساب ها به کاربر دسترسي وي توسط سيستم در نظر گرفته شده و تنها حساب هاي بانکي و تنخواهي که توسط مدير سيستم به اين کاربر دسترسي داده شده به وي نمايش داده مي شود در نتيجه کاربر داراي دسترسي خواهد توانست بر روي اين حسابها تراکنش هاي مالي را ثبت نموده و نسبت به مشاهده گردش حساب اقدام نمايد.

اسناد دريافت پرداخت وجه به اشخاص

با استفاده از فرم هاي دريافت و پرداخت در قسمت تنخواه گردان متصدي تنخواه گردان به سادگي مي‌تواند تراکنش هاي مربوط به دريافت و پرداخت وجوه به اشخاص حقيقي و يا حقوقي تعريف شده در سيستم را ثبت نماييد همچنين سيستم امکان ثبت اتوماتيک کارمزد بانک مربوط به اسناد پرداخت وجه را فراهم مي آورد.

اسناد انتقال وجه بين حساب هاي بانکي و تنخواه

با توجه به اينکه قسمتي از عملکردهاي مربوط به حسابهاي بانکي و تنخواه مربوط به انتقال وجوه بين اين حساب ها مي باشد با استفاده از قسمت اسناد انتقال وجه متصدي حساب تنخواه گردان مي‌تواند عملکردهاي مربوط به واريز و برداشت وجه از حساب هاي تنخواه داراي دسترسي خود را در سيستم ثبت نمايد.

اسناد هزينه متفرقه و هزينه اشخاص

با توجه به اينکه قسمت عمده اي از عملکردهاي حسابهاي تنخواه در پروژه ها مربوط به ثبت هزينه هاي انجام شده در پروژه مي باشد سيستم با استفاده از قابليت ثبت اسناد هزينه امکان ثبت هزينه هاي مختلف پروژه که ميتواند شامل هزينه هاي متفرقه و هزينه پرداخت شده به اشخاص پروژه باشد فراهم نمايد.

ثبت تصاوير و مستندات اسناد

بارگزاري مستندات

در هنگام ثبت هر يک از اسناد در قسمت مديريت تنخواه گردان کاربر از اين قابليت برخوردار است تا از طريق نسخه وب يا گوشي تلفن همراه خود مستندات مدارک و تصاوير مربوط به اسناد مختلف در سيستم بارگذاري نمايد و به سند مذکور ضميمه نمايد.

مشاهده گردش حساب

متصدي تنخواه گردان حل پروژه با استفاده از گزارش گردش حساب از امکان دسترسي به سوابق عملکرد حساب تنخواه داراي دسترسي خود (به همراه تصاوير و مستندات ضميمه شده) برخوردار خواهد بود.

 تنخواه گردان
۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید