تفاوت مديريت هزينه پروژه با مديريت هزينه استراتژيک در چيست؟

مديريت هزينه پروژه، مخارج را صرف نظر از دلايل يا اهداف آن کاهش مي دهد. در حالي که مديريت هزينه استراتژيک زير مجموعه اي از مديريت هزينه است که علاوه بر مديريت هزينه، به پيشرفت جايگاه مجموعه نيز کمک مي کند. تعريف دقيق مديريت هزينه استراتژيک عبارت است از:

«استفاده از تکنيک هاي مديريت هزينه به منظور پيشرفت هم زمان جايگاه استراتژيکي مجموعه و کاهش هزينه ها»

مديريت هزينه استراتژيک بر اين اصل تأکيد دارد که استفاده از طرح هاي مديريت هزينه مي تواند بر جايگاه استراتژيکي يک مجموعه تأثير بگذارد. هم چنين بر در نظر گرفتن تأثير اقتصادي و استراتژيکي تکنيک هاي مديريت هزينه نيز تأکيد دارد.

مديريت هزينه استراتژيکي مي تواند باعث تقويت کردن و يا ضعيف تر کردن جايگاه سازمان شما شود. استفاده از اين روش حتي مي تواند بر جايگاه سازمان شما بي اثر باشد. در ادامه به توضيح بيشتر اين تأثيرات مي پردازيم:

مديريت هزينه استراتژيک چگونه مي تواند باعث تقويت جايگاه سازمان شما شود؟

يک نمونه از ابتکار عمل هايي که باعث ارتقاي جايگاه رقابتي شده است، طرح هوشمند سازي رزرو تاکسي است. در اين طرح تمامي عاملان رزرو تاکسي با يک اپليکيشن جايگزين شده اند. مشتريان آن ها نيز تنها با داشتن يک تلفن همراه هوشمند مي توانند اين کار را انجام دهند. حتي صحبت کردن در چنين سيستمي جاي خود را به ارسال خودکار يک اعلان داده است. چنين ابتکار عملي مي تواند هم باعث کاهش هزينه ها شده، هم موقعيت استراتژيکي شرکت را ارتقا دهد.

 مديريت هزينه استراتژيک چگونه مي تواند باعث ضعيف تر شدن جايگاه سازمان شما شود؟

به عنوان مثال فرض کنيد يک شرکت تاکسيراني با اجراي طرحي براي کاهش هزينه ها، اقدام به کاهش تعداد دفعات چک آپ و تعميرات اتومبيل ها کند. اگرچه در ظاهر هزينه ها را کاهش داده است، اما در نهايت باعث خرابي بيشتر خودروها و خسارت هاي بزرگ تر مي شود.

مديريت هزينه استراتژيک چگونه مي تواند بر جايگاه سازمان شما بي اثر باشد؟

براي نمونه مي توان طرحي براي صدور مجوز تصحيح در يک انتشارات براي ويراستاران آزاد که با مبالغ کم تر کار مي کنند، را مثال زد. اين کار گرچه باعث سودآوري شرکت مي شود، اما در موقعيت استراتژيکي آن تأثيري ندارد.

مديريت هزينه استراتژيکي خود شامل 2 استراتژي مهم مي شود:

1- استراتژي هزينه هاي مرتبط

وقتي مي خواهيد از ميان گزينه هاي موجود براي انجام کارها يکي را انتخاب کنيد، مي توانيد از اين استراتژي براي مقايسه و تصميم گيري کمک بگيريد. هزينه هاي مرتبط هزينه هايي هستند که با تغيير روش انجام کارتان، مي توانيد آن ها را کاهش دهيد. اين هزينه ها با هزينه هاي مستغرق و هزينه هاي ثابت متفاوت هستند. هزينه هاي مستغرق هزينه هايي هستند که پس از پرداخت ديگر به شما برنمي گردند و هزينه هاي ثابت هزينه هايي هستند که با تغيير روش اقدام تغييري نمي کنند.

2- استراتژي ارزيابي هزينه هاي فرصت

اين تکنيک يک رويکرد کلي براي تصميم گيري است که نه تنها جوانب مالي همه روش ها را در نظر مي گيرد، بلکه جوانب پنهان و نامشهود آن ها را نيز در نظر دارد. به عنوان مثال فرض کنيد شرکتي که خدمات تعميرات انجام مي دهد، مي خواهد از ميان دو روغن موتور، روغن موتور با کيفيت تر را انتخاب کند. در اين صورت بايد در نظر داشته باشد، روغن موتور گران تر در بلند مدت سلامت خودرو را بيشتر تأمين مي کند.

تنها با استفاده از يک نرم افزار مديريت پروژه مانند نرم افزار مديريت پروژه مپسان، مي توانيد اطمينان حاصل کنيد که همگي در جريان کار قرار دارند. از اين طريق پيشرفت رو به جلوي پروژه را حفظ مي کنيد. به علاوه همگي به اسناد دسترسي پيدا خواهند کرد و مي توانند تصميمات جديد را مشاهده کنند.

اگر شما در نقش يک مدير پروژه، از نرم افزارهاي مديريت پروژه مانند سيستم مديريت پروژه مپسان استفاده کنيد، خواهيد ديد که چگونه کار مديريت ارزش کسب شده، مديريت هزينه و حسابداري هزينه را با سهولت، سرعت و دقت بيشتري انجام مي دهيد. هم چنين بار مسئوليت خود را به ميزان بسيار زيادي کاهش خواهيد داد. با استفاده از اين نرم افزار، مي توانيد مراحل تجزيه و تحليل ارزش را انجام دهيد. هم چنين آشنايي با مفهوم مديريت ارزش کسب شده مي تواند به ميزان بسيار زيادي در مديريت هزينه به شما کمک کند.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید