مفهوم گروه های کالا و عملیات در نرم افزار مپسان

 
جهت ساماندهی اطلاعات کالاها، عملیات در نرم افزار مدیریت پروژه مپسان، می توان از گروه های اصلی و فرعی کالا و عملیات استفاده نمود که هر یک از دو مفهوم گروه اصلی یا فرعی کاربردهای جداگانه ای می توانند داشته باشند. در این ویدئو توضیحات بیشتر در مورد موضوع گروه بندی کالاها و عملیات ارائه می گردد. 
۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید