مهارت ها، توانمندي ها، نگرش و شخصيت مورد نياز در مديريت پروژه ها

ايفاي درست هر کدام از نقش ها و وظايف مورد نياز جهت مديريت و راهبردي پروژه ها مستلزم مهارت ها، توانايي ها، نگرش و خصوصيات شخصيتي ميباشد که هرکدام ممکن است از پروژه به پروژه ديگر متفاوت باشد. شکل «نيازمندي‌هاي ايفاي نقش ها و وظايف» چارچوب اين نيازمنديها را نشان مي دهد. اين نيازمندي ها به صورت مختصر به شرح زير است.

مديريت پروژه

مهارت هاي لازم جهت مديريت پروژه ها

انديشمندان تعاريف متنوع و فراواني از کلمه مهارت دارند. ما در اينجا مهارت را علم فني و تخصصي خاص يک شغل مي دانيم که اکتسابي بوده و مي توان با آموزش، اشخاص را به آن مهارت ها مجهز کرد. بعضي از مهم ترين مهارت هاي موردنياز جهت مديريت پروژه ها به شرح ذيل ميباشد:

 • مهارتهاي فني مانند برنامه‌ريزي، پيش بيني و برآورد
 • مهارت هاي انساني مانند برقراري رابطه، رهبري و ايجاد انگيزش
 • مهارت هاي ادراکي مانند درک سياست ها و اقتصاد بين الملل و قدرت تلقي به عنوان يک سيستم
 • مهارت هاي ارتباطي مانند ارتباط با مشتريان و کارکنان، فن‌بيان و نامه نگاري
 • مهارت هاي تصميم گيري مانند قابليت تجزيه و تحليل، ترکيب، حل مشکلات و مذاکره
 • مهارت هاي طراحي و حل مسئله مانند توانايي ارائه راهکار
 • مهارت هاي تشخيصي مانند تشخيص موقعيت ها و ايجاد تصوير ذهني مناسب در مورد کارها

توانايي‌هاي مورد نياز جهت مديريت پروژه ها

توانايي، استطاعتي ميباشد که فرد را در دستيابي به نهايت عملکرد در مشاغل فيزيکي و عقلي موفق مي نمايد. انواع توانايي هاي موردنياز جهت مديريت پروژه ها را مي شود به شکل زير گروه بندي کرد:

 • توانايي هاي فکري و ذهني مانند خلاقيت، تفکر انتقادي، توانايي در تمرکز ذهن
 • توانايي هاي فيزيکي و جسماني مانند سلامت مغزي، سلامت و تناسب اندام، ارتباط کلامي و غيرکلامي
 • توانايي هاي علمي مانند تحصيلات، تجربه، تخصص و تسلط به زبان
 • توانايي هاي روحي و رواني مانند توانايي تحمل فشار کار، پشت کار، خودکفايي و خودباوري

همچنين بخوانيد : آشنايي با فرآيند هاي برنامه ريزي پروژه در Pmbok

نگرش و شخصيت مورد نياز جهت مدير پروژه ها

طريقه و پايداري اخلاق يک شخص در موفقيت هاي متفاوت را نگرش و شخصيت مي‌ناميم، که در انتخاب پرسنل و مديران پروژه ها بايد به آن توجه نمود و اشخاص مطلوب را براي ايفاي نقش ها و وظايف، به استخدام در آورد. برخي از مولفه هاي شخصيت و نگرش مطلوب براي مديران پروژه به شرح ذيل ميباشد:

 • عمل گرايي مانند فعال، با برنامه، هدف جو، اهل عمل و مسئوليت پذير بودن
 • شيوه انديشه و تفکر مانند واقع بين، نوآور، کل نگر، ايده پرداز و منتقد بودن
 • اجتماعي مانند اهل معاشرت، آزاديخواه، پاسخگو و مودب بودن
 • خصوصيات و صفات شخصي مانند فروتن، گستاخ و بي باک، منضبط و برونگرا يا درونگرا بودن

از جمع بندي مباحث فوق آشکار مي‌شود که جهت مديريت بهينه پروژه ها لازم است مديراني با اين خصوصيات را براي اجراي پروژه‌ها جذب نموده و يا مديران فعلي را جهت دستيابي به‌اين مهارت ها، نگرش و توانمندي ها ياري نمود.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید