نحوه انتقال گروه ها در نرم افزار مپسان

 
ذر صورت تمایل جهت ایجاد تغییرات در ساختار سلسله مراتبی گروه های کالا و عملیات می توان از قابلیت انتقال گروه های کالا و عملیات از یک موقعیت به موقعیت دیگر استفاده نمود. 
۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید