نحوه ایجاد عملیات در نرم افزار مپسان

 

در موارد بسیاری هزینه های انجام شده در پروژه ها مربوط به تامین کالای پروژه نمی باشد. به عبارت دیگر در این موارد در مقابل هزینه انجام شده کاری مربوط به این پروژه انجام شده و یا خدمتی به تیم اجرایی پروژه ارائه شده و در قبال آن مبلغ هزینه دریافت شده است. جهت ثبت اطلاعات مقادیر حجمی این خدمات و یا کارهای انجام شده در رابطه با هزینه های پروژه طبیعتا می توان از قابلیت تعریف عملیات (یا خدمات) در سیستم مدیریت پروژه مپسان استفاده نمود. 
۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید