نحوه ثبت قرارداد در نرم افزار مپسان

 
یکی از امکانات قابل استفاده در سیستم مدیریت پروژه مپسان، امکان مدیریت اطلاعات قراردادها در این سیستم می باشد که خود این قراردادها به دودسته کلی قراردادهای کارفرمایی و پیمانکاری دسته بندی می گردند که در مورد هر یک از این انواع کلی زیرمجموعه هایی نیز با توجه به نیاز سازمان قابل تعریف می باشد. همچنین در مورد هر قرارداد می توان اطلاعات مختلفی مانند الحاقیه ها، صورت وضعیت ها، پرداخت ها، ضرایب افزایش و کاهش و نیز مدارک و مستندات قراردادها را در سیستم ثبت نمود. 
۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید