نحوه ثبت موضوعات کلی قرارداد ها در نرم افزار مپسان

 
جهت سازماندهی اطلاعات قراردادها در یک ساختار سلسله مراتبی می توان از قابلیت تعریف سلسله مراتبی موضوعات کلی قراردادها استفاده نمود. 
۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید