نحوه جانشینی پست های سازمانی در نرم افزار مپسان

 
یکی از امکانات مهم موردنیاز در سازمان ها قابلیت تعریف جانشین برای پست های سازمانی می باشد که با توجه به مشغله کاری مدیران و یا در مواقع عدم حضور برخی از کاربران سیستم می تواند به پیشبرد امور مخصوصا در فرم های دارای گردش کار کمک نماید. در نتیجه با استفاده از امکان جانشینی می توان یک فرد جایگزین را برای انجام فعالیت های کاربر اصلی به سیستم معرفی نمود. در نتیجه این فرم این آیتم جانشینی را در کاربر خود مشاهده نموده و با انتخاب آن می تواند به انجام فعالیت ها با دسترسی فرد موردنظر اقدام نماید. لازم به ذکر است که تعریف جانشینی می تواند محدود به یک بازه زمانی خاص بوده و امکان انجام فعالیت های ادمین از طریق جانشینی امکانپذیر نمی باشد. ضمن این که در هنگام ثبت رخدادها اطلاعات مربوط به انجام فعالیت ها توسط جانشین نیز در لاگ سیستم ثبت می گردد. 
۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید