پیش نویس حواله انبار در نرم افزار مپسان

 

قبل از انجام تحویل کالا به پیمانکاران پروژه ها با استفاده از فرم های فرم های حواله انبار می توان مقادیر موردنظر جهت تحویل را در از طریق فرم پیش نویس حواله انبار در سیستم ثبت نمود. در نتیجه در هنگام ثبت این فرم می توان مقادیر برآورد و یا موجودی کالا را مشاهده نموده و بر این اساس نسبت به ثبت مقادیر قابل تحویل به پیمانکار اقدام نمود. همچنین مراحل بررسی و تایید جهت تحویل به پیمانکار می تواند از طریق مکانیزم های گردش کار در سیستم مدیریت پروژه مپسان انجام پذیرد. 

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید