گروه بندی پیمانکاران اشخاص و شرکت ها در نرم افزار مپسان

 
در نرم افزار مدیریت پروژه مپسان می توان گروه های سلسله مراتبی دلخواه با توجه به موضوع فعالیت، توانمندی ها، صلاحیت ها، مدارک کسب شده و یا سایر موارد مربوط به تامین کنندگان تعریف نموده و اطلاعات تامین کنندگان، پیمانکاران، مشتریان احتمالی و مشتریان موجود را با استفاده از این گروه های سلسله مراتبی سازماندهی نمود. 
۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید