گزارش گردش حساب

يکي ديگر از گزارشات مالي بسيار پر استفاده در نرم افزار حسابداري پروژه مپسان فرم گردش حساب مي باشد که امکان مشاهده و دريافت چاپ گزارش عملکرد حساب ها را براي کاربر فراهم مي آورد در اين فرم کاربر مي تواند عملکرد هر حساب در سطوح مختلف (کل، معين، تفصيلي، تفصيلي ?، تفصيلي ? و…) راه از سيستم دريافت نمايد همچنين در صورت کليک بر روي دکمه گردش حساب در مقابل هر يک از مراکز اجرا مراکز هزينه کاربر خواهد توانست عملکرد اين مرکز اجرا را در سرفصل هاي حسابداري مختلف مشاهده نمايد.

فيلتر هاي از تاريخ تا تاريخ – نوع گردش

جهت مشاهده گردش يک سرفصل حسابداري و يا يک مرکز اجرا مرکز هزينه در يک بازه زماني يا قبل يا بعد از يک تاريخ خاص مي توانيد از فيلترهاي از تاريخ تا تاريخ در گزارش گردش حساب استفاده نمود همچنين با استفاده از فيلتر نوع گردش مي توان فقط عملکردهاي بدهکار و يا بستانکار را برروي سرفصل‌هاي حسابداري يا مرکز اجرا مورد نظر از سيستم دريافت کرد.

فيلتر بر اساس پروژه_فاز اجرا

در صورتي که کاربر در هنگام ثبت اسناد حسابداري مختلف مانند فاکتور هاي خريد و فروش چکهاي دريافتي و پرداختي اسناد هزينه و تنخواه ايا اسناد حسابداري دستي فيد هاي مربوط به اطلاعات پروژه در اين اسناد پر کرده باشد در گزارش گردش حساب خواهد توانست عملکرد حساب مورد نظر را بر اساس پروژه مورد نظر فيلتر نمايند. همچنين در صورتيکه کاربر در هنگام ثبت اسناد حسابداري فاز مربوط به هر سند حسابداري را مشخص کرده باشد امکان فيلتر نمودن گزارش گردش حساب بر اساس ساز مورد نظر از پروژه انتخاب شده نيز وجود خواهد داشت.

انتخاب شرح ترکيبي جهت نمايش در گزارش

با توجه به اينکه هر آرتيکل سند حسابداري مي‌تواند شامل اطلاعات متنوعي مانند شماره و نام حساب شرح سند يا شرح آرتيکل نام پروژه و يا اطلاعاتي بر حسب مراکز اجرا باشد اين امکان در نظر گرفته شده تا کاربر با تيک زدن گزينه هاي مورد نظر شرح فيلد هاي سازنده ي شرح جهت نمايش در گردش حساب را انتخاب نمايند. در نتيجه همه موارد انتخاب شده در فرم چاپي گردش حساب نيز قابل درج خواهد بود.

رنگ بندي سطر ها و مقادير

رنگ بندي اعمال شده بر روي سطر ها و مقادير گزارش گردش حساب به شرح زير مي باشد
رنگ زمينه سبز: سند مورد نظر «تاييد شده» است.
رنگ زمينه زرد: سند مورد نظر تاييد نشده و «در حال ويرايش» است.
رنگ فونت سبز: بيانگر مقادير بدهکار است.
رنگ فونت قرمز: بيانگر مقادير بستانکار است.

مشاهده تعداد و ليست مدارک هر سند

با کليک بر روي دکمه فولدر مي‌توانيم مدارک ضميمه شده رامشاهده کرد. همچنين عدد نمايش داده بر روي هر آيکون فولدر اگر تعداد تصاوير يا مستندات ضميمه شده به سند حسابداري مربوط به هر سطر مي باشد

ستون هاي بدهکار و بستانکار سند

با توجه به اينکه در هنگام ثبت اسناد اتوماتيک توسط سيستم مانند اسناد دريافت و پرداخت هزينه فاکتورهاي خريد عموماً حساب هاي مبدا و مقصد هر سند حسابداري توسط سيستم مشخص مي گردد در نتيجه در فرم گردش حساب نيز امکان نمايش حساب مبدا و مقصد عملکرد مورد نظر يا رکورد حسابداري مورد نظر فراهم مي گردد توجه داشته باشيد که در يک سيستم حسابداري در هر آرتيکل حسابداري تنها اطلاعات يکي از طرفهاي عملکرد (حساب مبدا و يا حساب مقصد) در دسترس مي باشد اما با استفاده از اين روش کاربر در هنگام مشاهده و چاپ گردش حساب در هر رديف هردوطرف تراکنش مالي (هم نام حساب مبدا و هم نام حساب مقصد) دسترسي خواهد داشت

نمودار گردش حساب

با زدن دکمه نمودار گردش حساب مي توان نمودار گرافيکي عملکرد حساب مورد نظر در طي بازه زماني تعيين شده را مشاهده نمود

چاپ گردش حساب

با استفاده از قابليت چاپ گردش حساب کاربر مي تواند فرم هاي از پيش تعريف شده جهت چاپ گردش حساب مورد نظر استفاده نمايد همچنين امکان طراحي فرم هاي چاپي با استفاده از ابزار طراحي فرم هاي چاپي جهت ايجاد فرم هاي جديد و يا سفارشي نمودن فرم هاي چاپي موجود با توجه به نياز سازمان در سيستم وجود دارد.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید