گزارش گيري از چک هاي دريافتي و پرداختي

پس از انجام مراحل ثبت اطلاعات چکهاي دريافتي و پرداختي و انجام عملکردهاي مختلف روي چک هاي دريافتي و پرداختي مانند وصول، واگذاري و برگشت امکان گزارش گيري بر اساس پارامترهاي مختلف بر روي اين مجموعه از چک‌ها قابل استفاده مي باشد.

Blank laptop screen mockup illustration

فيلتر بر اساس تاريخ سررسيد و نوع چک

با استفاده از فيلتر تاريخ سررسيد ميتوان چک هايي که سررسيد آنها در بازه زماني مورد نظر قرار داشته و يا تاريخ سررسيد آن ها قبل و بعد از تاريخ خاصي مي باشد را مشاهده نمود همچنين با استفاده از فيلتر  نوع چک مي توان خروجي گزارش را فيلتر نمود تا تنها چکهاي دريافتي و يا چک چک هاي پرداختي به سايرين در خروجي گزارش نمايش داده شود.

فيلتر بر اساس وضعيت چک

Blank laptop screen mockup illustration

با استفاده از پارامتر وضعيت ميتوان نسبت به فيلتر کردن خروجي گزارش چک ها بر اساس وضعيت فعلي چک مورد نظر اقدام نمود

برگشتي: مشاهده چک هاي دريافتي و پرداختي برگشت خورده.

واگذار شده به بانک و تنخواه: چک هاي دريافتي واگذار شده  به بانک که هنوز وصول نشدند و يا چک هاي پرداختي  برگشت خورده اي که به حساب بانکي يا تنخواه واگذار شده و هنوز وصول نشده اند.

واگذارشده به غير: چکهاي دريافتي و پرداختي برگشت خورده که به ساير افراد واگذار شده‌اند

وصول شده: چکهاي دريافتي و پرداختي که در حساب بانکي وصول شده اند و يا چک هاي دريافتي که به سايرين واگذار

 شده است و تاريخ سررسيد آنها گذشته که به معناي وصول شده مي باشد.

وصول نشده: چکهاي پرداختي که تاکنون وصول نشدند و يا چک هاي دريافتي اي که تاکنون وصول نشدند و يا به سايرين واگذار شده است و تاريخ سررسيد آن ها نرسيده است.

فيلتر حساب بانکي

با استفاده از اين قابليت مي توانيد چک هاي پرداختي که از يک حساب خاصي، بانک خاص صادر شده اند را گزارش گيري نمود.

فيلتر اشخاص

با استفاده از اين قابليت مي‌توان چک هاي پرداختي واگذار شده به شخص مورد نظر را به همراه چکهاي دريافتي که با استفاده از قابليت واگذاري به اين شخص واگذار شده‌اند را گزارش گيري نمود

گزارش گيري از عملکرد هاي انجام شده روي چک و اسناد حسابداري مربوطه

در هنگام مشاهده گزارش چک هاي دريافتي و پرداختي با استفاده از قابليت گزارش گيري از عملکرد ها مي توان ليست  عملکرد هاي انجام شده بر روي چک دريافتي و پرداختي مورد نظر از تراکنش مالي دريافت يا پرداخت اوليه چک گرفته تا عملکرد هاي بعدي مانند وصول يا برگشت چک را مشاهده نمود همچنين و روي هر يک از اقلام تراکنش‌هاي مالي مربوط به چک امکان مشاهده سند حسابداري مربوطه و در ادامه مستندات و تصاوير ضميمه شده به سند و يا ارجاعات اين سند به کارتابل افراد مختلف امکان پذير مي‌باشد.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید