گزارش گیری بر اساس حساب های هزینه و درآمد موردنظر در گزارش تراز آزمایشی سود و زیان مراکز اجرا

با استفاده از امکان انتخاب سرفصل های حسابداری در نرم افزار مدیریت پروژه مپسان این امکان فراهم می گردد تا سرفصل های هزینه و درآمد مختلفی را در سطوح کل، معین یا تفصیلی انتخاب نموده و عملکرد تجمعی هزینه ها و درآمدهای انتخاب شده را بر اساس ساختار سلسله مراتبی و n-سطحی مراکز اجرا گزارش گیری نمود. در نتیجه این امکان فراهم می گردد تا خلاصه هزینه ها و درآمدها را در سطح یک بر اساس مراکز اجرای تعریف شده در سطح یک مشاهده نموده و با کلیک روی هر آیتم ریز هزینه ها و درآمد ها در سطوح بعدی با استفاده از Drill-Down مشاهده نمود. همچنین با استفاده از این گزارش امکان دسترسی به ریز گردش حساب های انتخاب شده بر روی مرکز اجرا و در بازه زمانی موردنظر به صورت فرم چاپی و یا نمودار امکان پذیر می باشد. علاوه بر این می توان گردش و مانده ابتدا و انتهای دوره هزینه ها و درآمدها (سود و زیان) بر اساس مراکز اجرای مختلف پروژه ها را به صورت فرم چاپی تراز آزمایشی شش ستونی مشابه تراز آزمایشی شش ستونی حسابداری از سیستم دریافت نمود.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید