درج امضای مدیران در پایین فرم های چاپی

با توجه به تعریف فرم های سازمانی و امکان تعریف گردش های کاری در نرم افزار مدیریت پروژه مپسان در موارد بسیاری نیاز است تا امضای مدیرانی که فرم موردنظر را تایید کرده اند (به مراحل بعدی ارجاع داده اند) در پایین فرم های چاپی درج گردد. به همین منظور این امکان در نظر گرفته شده تا بتوان با استفاده از تصاویر امضای مدیران مختلف سازمان این تصاویر امضا را با توجه به افرادی که فرم ها را ارجاع داده اند به صورت اتوماتیک در پایین فرم های چاپی درج نمود. همچنین در این ویدئو توضیحات موردنیاز جهت تشخیص این که آیا فرد جانشین به جای فرد اصلی یک فرم را امضا نموده است جهت درج تغییرات مربوطه در فرم چاپی ارائه می گردد.
۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید