برچسب : نرم افزار مدیریت پروژه

مديريت تغييرات پروژه در استاندارد pmbok

مروري بر برنامه مديريت تغييرات پروژه در استاندارد pmbok

برنامه مديريت تغييرات، يکي از اجزاي برنامه مديريت پروژه است . اين برنامه توضيح مي‌دهد تغيير چه طور در پروژه مديريت مي گردد که در صورت استفاده از نرم افزار پيمانکاري حرفه اين اين برنامه به راحتي قابل ثبت و استفاده…