آموزش ساخت نمودار لیست صورت وضعیت ها

با توجه به این که مبلغ بستانکاری اولیه صورت وضعیت ها بر اساس مبالغ ثبت شده در برآورد پروژه محاسبه می گردد در صورت ثبت افزایش ها و کاهش های رخ داده در صورت وضعیت ها (نسبت به برآورد اولیه) در قسمت درصدها و مبالغ افزایش و کاهش صورت وضعیت ها می توان با استفاده از مبالغ افزایش و کاهش صورت وضعیت ها میزان انحراف پروزه نسبت به برآورد را محاسبه نمود. در این ویدئو نحوه ساخت نمودار جهت مقایسه مبلغ اولیه و نهایی (پس از اعمال افزایش ها و کاهش ها) در مورد تک تک صورت وضعیت ها و نیز کلیه صورت وضعیت ها از ابتدا تا کنون توضیح داده شده است. ضمنا با توجه به امکان اعمال فیلتر بر اساس تاریخ و موضوع روی صورت وضعیت ها می توان انحراف از برآورد را در یک بازه زمانی و یا یک یا چند موضوع خاص بررسی نمود.
۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید