اقلام قابل تحويل پروژه Project deliverables

پروژه ها بر ايجاد اقلام قابل تحويل تاکيد دارند. که به قلم قابل تحويل، نتيجه کاري ملموس و قابل اثبات است که نشان مي‌دهد فرآيندهاي پروژه با موفقيت انجام شده اند. براي دستيابي به اطلاعات دقيق اين اقلام قابل تحويل استفاده از يک نرم افزار مديريت پروژه امري حائز اهميت به شمار ميرود. تنها به فروشگاه رفتن و دست خالي برگشتن کافي نيست. اقلام قابل تحويل نقش اين مفهوم را باز مي‌کنند و نشان‌دهنده تلاش صورت گرفته توسط تيم پروژه مي باشند.

مهم‌ترين قسمت ايجاد اقلام قابل تحويل تعريف کاري است که بايد براي ايجاد و خلق اقلام قابل تحويل انجام گيرد. اين کار به وسيله ساختار تفکيک (WBS) کار صورت مي گيرد. همزمان با تدوين ساختار تفکيک کار، برنامه زمانبندي کار هاي پيش رو همراه با منابع مورد نياز آنها پيش‌بيني مي گردد.

حتما بخوانيد : 18 روش برتر مديريت پروژه

پس پروژه مي‌تواند در قالب اقلام قابل تحويل بيان شود و ساختار تفکيک کار(WBS) براي تعيين فعاليتهاي مورد نياز در راستاي تحويل اقلام قابل تحويل مي باشد و برنامه زمانبندي براي انجام کارهاي تعيين شده توسط ساختار تفکيک کار(WBS) است. همچنين بايد منابع مورد نياز براي انجام فعاليت هاي برنامه ريزي شده را تامين نمود.

تنها مورد باقيمانده نحوه مديريت براي اجراي برنامه زمانبندي مي باشد.

منبع

راهنماي پياده سازي سريع گستره دانش مديريت پروژه ترجمه دکتر سيامک حاجي يخچالي

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید