انواع رابطه بين فعاليت هاي پروژه

بعد  از اينکه فهرست فعاليت هاي پروژه را ايجاد کرديد، تيم پروژه نياز است که ترتيب اجراي اين فعاليت‌ها را به گونه‌اي که اهداف پروژه را برآورده سازند، تعيين نمايد.در اين خصوص استفاده از سيستم هاي مديريت پروژه به شما در ثبت اين فهرست کمک زيادي مي کند.

سه دسته وابستگي بين فعاليتهاي پروژه وجود دارد : اجباري، تشخيصي و خارجي.

وابستگي‌هاي اجباري

 وابستگي هاي اجباري وابستگي ذاتي کار مي باشند. محدوديت هاي فيزيکي، مصاديق اوليه وابستگي اجباري مي باشند. اگر در پروژه قرار است که يک خانه ساخته شود، تکميل سقف قبل از آن که ديوارها نصب شوند، امکان پذير نمي باشد. بنابراين تکميل ثبت به نصب ديوارها وابسته است که اين وابستگي اجباري است زيرا که بايد به اين صورت اتفاق بيفتد. همچنين الزامات اجباري منطق سخت ناميده مي شود.

وابستگي تشخيصي

 وابستگي تشخيصي توسط تيم پروژه به فعاليت ها اضافه مي شود. اين وابستگي شرايطي را توصيف مي‌کند که يکسري فعاليت ها مي توانند به هر ترتيبي اجرا شوند ولي تيم پروژه مايل است که آنها به يک ترتيب مشخص اجرا گردند.

 توجه کنيد که استفاده از وابستگي هاي تشخيصي بايد محدود شود زيرا اين وابستگي‌ها، گزينه‌هاي زمان‌بندي را محدود خواهند نمود. وابستگي هاي تشخيصي را گاهي منطق ترجيحي يا منطق نرم نيز مي نامند.

وابستگي هاي خارجي

 وابستگي هاي خارجي زماني که فعاليت‌هاي پروژه به فعاليت‌هاي بيرون پروژه ها وابسته هستند، رخ مي دهند. يک پروژه توسعه نرم افزار به تحويل و نصب سخت افزار وابسته است.

حتما بخوانيد : آشنايي با فرايند هاي اجراي پروژه در Pmbok

 علاوه بر دسته بندي فوق روابط بين فعاليت هاي پروژه را از نظر تقدم و تاخر مي توان به صورت زير دسته بندي کرد :

 پايان به شروع

 پايان به شروع که رايج‌ترين منطق روابط پيش نيازي است. پايان به شروع رابطه اي را که يک فعاليت بايد قبل از شروع فعاليت ديگر به اتمام برسد توصيف مي کند.

پايان به پايان

 پايان به پايان شرايطي را توصيف مي‌کند که يک فعاليت بايد قبل از پايان فعاليت ديگر به اتمام برسد. استفاده از اين رابطه زماني که کارهاي موازي، نظير ماژولها در بسته نرم افزاري صورت مي گيرد، رايج است.

 در اين مثال همه ماژول ها مي بايستي قبل از اتمام بسته نرم افزاري به اتمام برسند.

 شروع به شروع

 شروع به شروع شرايطي را توصيف مي‌کند که يک فعاليت بايد قبل از شروع فعاليت ديگر شروع شود. موارد متعددي براي استفاده از اين رابطه وجود دارد . يک نمونه رانندگي با ماشين است، قبل از آنکه بتوان با ماشين رانندگي کرد بايد آن را روشن نمود.

 شروع به پايان

 کمياب ترين منطق پيش نيازي تعريف شده است و معمولاً فقط توسط مهندسان حرفه اي در زمانبندي استفاده مي شود. اين رابطه براي شروع يک فعاليت قبل از آنکه فعاليت ديگر بتواند به پايان برسد، به کار گرفته مي شود. يک مثال ساده براي اين رابطه زنگ تفريح در مدارس است. در اين مثال شروع زنگ تفريح پيش نياز اتمام تدريس در کلاس درس مي باشد.

نتيجه انجام فرايند توالي فعاليت ها نمودار شبکه پروژه است. اين نمودار، نمايش نمادين فعاليت هاي پروژه و وابستگي ها بين آنهاست.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید