ایجاد چندین گردش کار برای فرم های گردش کالا

به منظور گردش کاری فرم های مربوط به گردش کالا و مصالح همچنین درخواست خرید و متره اجرا شما می توانید از طریق تعاریف پایه چندین گردش کاری تعریف و به هر یک از فرم های گردش کالا و مصالح یک یا چندین ورکفلو را به آن ها منتسب کنید.

به این ترتیب کاربران هنگام ایجاد فرم های مربوط به گردش کالا میتوانند گردش کار مورد نظر را انتخاب و فرم مربوطه را در سازمان به گردش دربیاورند.

 

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید