تراز آزمايشي مراکز اجرا – مراکز هزينه پروژه ها

در نرم افزار حسابداري پيمانکاري مپسان در صورتي که در هنگام ثبت اسناد حسابداري و فاکتور ها و اسناد هزينه پروژه ها از سلسله مراتب مراکز اجرا يا مراکز هزينه پروژه ها براي ثبت اطلاعات استفاده شده باشد مي‌توان از گزارش تراز آزمايشي مراکز  اجرا جهت دريافت اطلاعات عملکرد گردش و مانده حسابها بر اساس سلسله مراتب مرکز اجرايي استفاده نموده و در نتيجه با استفاده از اين گزارش در صورت انتخاب حساب مورد نظر به(مثل مانده حساب بانک يا حسابهاي هزينه يا درآمد) مي توان اطلاعات عملکرد اين حساب را در اولين سطح و بالاترين سطح به تفکيک مرکز اجراي پروژه هاي مختلف مشاهده نمود همچنين با کليک کردن بر روي هر مرکز اجرا گردش و مانده تراکنش‌هاي مالي به تفکيک مراکز اجراي هزينه تعريف شده که به صورت مستقيم در زيرمجموعه مرکز اجراي موردنظر تعريف شده‌اند قابل مشاهده خواهد بود .

گزارش تراز آزمايشي مراکز اجراي پروژه ها
Blank laptop screen mockup illustration

انتخاب سرفصل حسابداري جهت گزارش گيري

در هنگام دريافت گزارش تراز آزمايشي مراکز اجرا از نرم افزار حسابداري عمراني مپسان اين  امکان وجود دارد تا کاربر حساب مورد نظر از سلسله مراتب حساب هاي کل، معين، تفصيلي و تفصيلي? و…  تعريف شده در قسمت سرفصل هاي حسابداري را انتخاب نماييد در نتيجه در صورتي که کاربر در اين پارامتر حساب کل «نقد و بانک» و يا يکي از حسابهاي بانکي خود را انتخاب نمايند گردش و مانده اين سرفصل حسابداري بانکي انتخاب شده به تفکيک مراکز اجرا يا مراکز هزينه در سطح يک نمايش داده شده و با کليک روي هر يک از مراکز اجراي يا مراکز هزينه گردش و مانده در سطوح بعدي براي مرکز اجرا انتخاب شده نمايش داده مي شود همچنين اگر کاربر يکي از سرفصل‌هاي هزينه يا درآمد را انتخاب نمايد مي تواند گردش و مانده سرفصل هزينه يا درآمد مورد نظر را در بازه زماني تعريف شده به تفکيک مراکز اجرا يا مراکز هزينه  در سطح يک مشاهده نموده و با کليک بر روي هر يک از مرکز اجراي مورد نظر گردش و مانده اين سرفصل حسابداري هزينه يا درآمد را در سطوح بعدي براي مرکز اجرا انتخاب شده مشاهده نماييد.

سال مالي و باز زماني مورد نظر

در هنگام دريافت گزارش تراز آزمايشي مراکز اجرا اطلاعات براي سال مالي جاري به کاربر نمايش داده مي شود همچنين کاربر با انتخاب فيلد هاي از تاريخ تا تاريخ مي تواند گزارش را بر اساس اطلاعات ثبت شده در بازه زماني مورد نظر مشاهده نماييد لازم به ذکر است در صورتي که در هنگام ثبت اسناد حسابداري، فاکتورهاي خريد و فروش و… مرکز اجرايي مربوط به اسناد حسابداري انتخاب نشده باشد اطلاعات اسناد حسابداري در اين گزارش نمايش مورد محاسبه قرار نخواهد گرفت.

طراحي فرم چاپي

فرم چاپي تراز شش ستوني
Blank laptop screen mockup illustration

با استفاده از قابليت طراحي فرم هاي چاپي توسط کاربر اين امکان وجود دارد تا کاربر ساختار گزارش را مطابق نياز خود تغيير دادهو اطلاعات مورد نظر شامل ستون ها و يا فيلدهاي داده دلخواه خود را در خروجي فرم چاپي درج نمايد.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید