تعریف ابزار، تجهیزات و ماشین آلات در نرم افزار مپسان

 
 
در این ویدئو با نحوه تعریف و گروه بندی اطلاعات مربوط به تجهیزات و ماشین آلات در نرم افزار مدیریت پروژه مپسان آشنا خواهید شد. 

پیام بگذارید