ضریب تبدیل ایمپورت کالا ها در نرم افزار مپسان

 
با توجه به این که واحد نگهداری اطلاعات کالاها ممکن است در سیستم های مختلف متفاوت باشد این امکان در نرم افزار مدیریت پروژه ساختمانی مپسان در نظر گرفته شده تا در مورد برخی کالاها بتوان ضریبی را جهت استفاده در هنگام ایمپورت مقادیر این کالاها یا عملیات تعیین نمود. در نتیجه مقدار ایمپورت شده برای کالاهای موردنظر از سایر سیستم ها معادل مقدار همین کالا در سیستم مبدا خواهد بود که با واحد جداگانه ای مقدار آن (در سیستم مبدا) لحاظ شده است.
۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید