ايجاد برنامه زمان بندي در پروژه هاي ساختماني چه فوايدي دارد؟

اگر شما در پروژه ساختماني خود يک برنامه زمان بندي منسجم ايجاد کنيد، مي توانيد به مزاياي زير دست يابيد:

1- انتظاراتتان را از اعضاي گروه به آن ها منتقل مي کنيد.

تنظيم اين برنامه به شما کمک مي کند اعضاي تيم و پيمانکاران جزء در مورد وظايفشان آگاه شوند و همواره مشخص باشد چه کاري را چه کسي و در چه زماني بايد انجام دهند. در نتيجه، همه مطابق با برنامه کار مي کنند. ابهام به وجود نمي آيد و تأخيرات به علت کارهاي نادرست از بين خواهد رفت.

2- يک برنامه عملي ايجاد مي کنيد.

استفاده از يک برنامه زمان بندي به شما کمک مي کند تا کارها را در پروژه ها، فازها و سطوح مختلف دسته بندي و زمان بندي کنيد. به همين ترتيب به شما کمک مي کند تا تعيين کنيد به کدام نيروي کار در چه زماني احتياج داريد، چه زماني بايد مصالح را سفارش دهيد، پيشرفت برنامه را زمان بندي کنيد و همه اين برنامه ريزي ها را به اعضاي گروه منتقل کنيد. علاوه براين، پيمانکار کل نيز مي تواند از اين برنامه استفاده کند تا با پيمانکاران جزء ارتباط برقرار کند.

3- در کنترل هزينه ها بهتر عمل مي کنيد.

برنامه زمان بندي به شما کمک مي کند کارهايتان را با مؤثرترين روش زمان بندي کنيد. به اين ترتيب زماني که يک کارگر کارش را تمام مي کند، در کوتاه ترين زمان ممکن کارگر بعدي مي تواند کارش را شروع کند. به علاوه مي توانيد تحويل مصالح را زمان بندي کنيد تا کارگران هيچ وقت منتظر نمانند. در نتيجه، کنترل هزينه ها را همواره در دست خواهيد داشت.

4- با پيمانکاران راحت تر ارتباط برقرار مي کنيد.

حتي اگر بهترين برنامه را تهيه کرده باشيد، باز هم وقوع تأخيرات يک امر اجتناب ناپذير است. با استفاده از برنامه زمان بندي مي توانيد تأثيراتي که تغييرات به وجود آمده مي توانند روي کارها، فازها و کار پيمانکاران ديگر داشته باشند را اندازه گيري کنيد. شما با استفاده ازنرم افزار پيمانکاري همراه با برنامه زمان بندي مي توانيد با پيمانکار کل در تنظيم کردن زمان و بودجه همکاري کنيد تا تأثيرات منفي تغييرات را به حداقل برسانيد.

5- سلسله مراتب کاري ايجاد مي کنيد.

شما با استفاده از يک برنامه زمان بندي دقيق مي توانيد براي هر يک از کارها در هر فاز پروژه سلسله مراتب کاري ايجاد کنيد. هم چنين مي توانيد يک نمودار گانت به برنامه زمان بندي خود اضافه کنيد تا تصوير واضحي از تأثير هر تغيير يا تأخير را مشاهده کنيد.

آشنايي بيشتر با مفهوم برنامه زمان بندي مي تواند در تهيه آن به شما کمک کند. هم چنين براي تدوين اين برنامه بهتر است با فاکتورهاي برنامه زمان بندي بيشتر آشنا شويد.

با استفاده از نرم افزار مديريت پروژه مپسان مي توانيد تمام اين امکانات را براي پروژه خود ايجاد کنيد.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید