مراکز اجرا در نرم افزار مپسان

 
جهت تعریف و سازماندهی اطلاعات برآورد و یا هزینه ها در پروژه های ساختمانی و یا سایر پروژه های عمرانی و حوزه های مشابه آن می توان از مفهوم مراکز اجرا استفاده نمود. در نتیجه در هنگام برآورد احجام کار مورد نیاز و یا ثبت اجرائیات انجام شده در مورد یک پروژه می توان از مفهوم مراکز اجرا جهت سازماندهی اطلاعات برآورد یا مقادیر کار انجام شده استفاده نمود. 
۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید