منابع مورد نیاز برای مدیریت پروژه

هر پروژه ای برای پیشبرد نیاز به یکسری منابع مرتبط دارند و مدیر پروژه نیز باید بتواند برای اجرای پروژه به نحو احسن، منابعی که در اختیار دارد را به خوبی بتواند مدیریت کند. در این مقاله می خواهم با شما در مورد منابع مورد نیز برای مدیریت پروژه صحبت کنم.

منابع مورد نیاز برای مدیریت پروژه

در این مقاله همان طور که گفته شد، برای اداره بهتر یک پروژه نیاز به یک سری منابع وجود دارد. هر پروژه برای اجرا نیاز به منابع زیر دارند:

منابع مالی

یکی از منابع مورد مورد نیاز برای هر پروژه ای، منابع مالی است. بدون منابع مالی می توان گفت که امکان اجرای عملی پروژه وجود ندارد. تا زمانی که منابع مالی وجود نداشته باشد. هرچه قدر هم که برنامه زمانبندی دقیق برای اتمام پروژه وضع کرده باشیم، پروژه به سرانجام نمیرسد. یکی از منابع مهم برای پروژه ، منابع مالی است.

اگر بودجه لازم برای اجرای یک پروژه تامین نشود، منابع انسانی وجود نخواهد داشت. که بخواهد پروژه را به جلو پیش ببرد. و یکی از دلایل اتلاف زمان در پروژه در درجه اول نبود و یا کمبود منابع مالی مورد نیاز است.

مدیریت هزینه

در درجه دوم و آن چه بعد از تامین بودجه و منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه می تواند حائز اهمیت باشد. مدیریت هزینه است. هرچه قدر هم که منابع مالی مورد نیاز  برای مدیریت پروژه وجود داشته باشد. تا زمانی که یک مدیریت هزینه صحیح توسط مدیر پروژه وجود نداشته باشد. یک پروژه راه به جایی پیش نخواهد برد و احتمالا پروژه دچار شکست خواهد شد.

در این بخش از  کار مدیریت پروژه، مدیر پروژه که کار مدیریت تدارکات مورد نیاز نیز بر عهده اوست باید تصمیم بگیرد که چه نوع تجهیزاتی مورد نیاز است. آن تجهیزات خریداری شوند بهتر و به صرفه تر است، و یا صرف اجاره می توان پروژه را با صرف کم ترین هزینه پیش ببرد.

منابع مورد نیاز برای مدیریت پروژه

منابع انسانی

بعد از منابع مالی، یکی دیگر از منابع مهم مورد نیاز برای پروژه، منابع انسانی است. برای به کار گرفتن یک نیروی خلاق، متخصص و زبده باید منابع مالی به اندازه کافی برای پروژه در نظر گرفت؛چ. زیرا تا زمانی که نیروی خلاق و متخصص در تیم کاری خود نداشته باشیم به هیچ وجه امکان پیشبرد عملی پروژه وجود نخواهد داشت.

در این قسمت باید با توجه به آن چه که در منشور پروژه در مورد اهداف پروژه و وظایف تیم کاری ذکر شده است،چ.  با توجه به نوع تخصص تیم کاری که در اختیار دارید با توجه به برنامه زمانبندی پروژه، وظایف را بین آن ها تقسیم کنید.

همچنین وظایف باید به طور مساوی و متعادل میان افراد حاضر در تیم مدیریت پروژه تقسیم شود. تا همه بار کاری پروژه بر عهده یک نفر نیفتد؛چ. زیرا در غیر این صورت و در صورتی که وظایف به گونه ای نابرابر میان افزاد تقسیم شود. در صورتی که یکی از اعضای تیم پروژه که بیشترین بار وظایف پیشبرد پروژه بر عهده اوست نتواند از  پس مسئولیت هایی که به او سپرده شده برآید، پروژه دچار  اتلاف وقت و شکست احتمالی خواهد شد.

برای مدیریت پروژه و منابع آن از نرم افزارها کمک بگیرید

بعد از تامین منابع مورد نیاز برای مدیریت ، برای مدیریت منابع بهتر است از فناوری های رایانه ای روز مثل انواع نرم افزارها استفاده کرد؛ زیرا نرم افزار این قابلیت را دارد که منابع مالی و انسانی مورد نیاز برای مدیریت پروژه تان را بهتر مدیریت کند و شما را به هدفتان برساند.

به این منظور و با توجه به نوع پروژه ای که در دست اجرا دارید می توانید از دو نرم افزار مدیریت پروژه و یا نرم افزار مدیریت پروژه ساختمانی( برای مدیریت پروژه های عمرانی) استفاده کنید.

سخن آخر

در این مقاله آموختید که برای مدیریت هر نوع پروژه نیاز به تامین منابع مورد نیاز مرتبط با پروژه است؛ زیرا هر چه قدر هم که بیزینس پلن و برنامه ریزی قوی برای اجرای پروژه انجام داده باشید، تا زمانی که منابع مورد نیاز  هر پروژه مثل منابع مالی و منابع انسانی پروژه تامین نشده باشد، عملا پروژه با شکست مواجه خواهد شد و کاری از پیش نخواهد رفت.

منابع مالی برای تامین هزینه های مرتبط با پروژه مثل تجهیزات مورد نیاز و منابع انسانی متخصص نیز برای پیشبرد باکیفیت پروژه بسیار لازم و حیاتی است که تامین منابع انسانی نیز نیاز به منابع مالی دارد.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید