نحوه ثبت واحد کالا در نرم افزار مپسان

 
شیوه تعریف واحدهای کالا جهت تعریف اطلاعات کالاها و مصالح در این قسمت توضیح داده می شود. 

پیام بگذارید