نقش ها و وظايف مورد نياز جهت مديريت و راهبري پروژه ها کدامند؟

کليد موفقيت در هر کاري اين است که به صورت دقيق تمامي فعاليت‌هاي آن کار پيش بيني گردد و برنامه زماني، بودجه، منابع و روش‌هاي اجرا آن معلوم شود. در اين بين چگونگي ايفاي نقش ها و وظايف افراد درگير در انجام فعاليت ها اهميت بسزايي در نيل به اهداف پروژه دارد لذا شناخت و سازماندهي اين نقشها و وظايف يکي از مراحل اساسي جهت اجرا کارها و پروژه ها محسوب مي‌شود.

نقش ها و وظايف اشخاص درگير و ذينفع در کارها يا پروژه ها را مي‌توان به صورت شکل زير ارائه نمود:

همانگونه که در اين نمودار ملاحظه مي کنيد در مديريت پروژه از برخي نقش ها و وظايف به عنوان نقش ها و وظايف همگاني ياد مي‌شود، مانند مذاکره، رهبري، هماهنگي، ارزيابي، تصميم گيري و غيره که همه مديران پروژه‌ بايستي توانمندي‌هاي مورد نياز در اين موارد را کسب نمايند. گروه ديگر از وظايف و نقش ها مانند مديريت منابع انساني، هزينه يابي و همانند اين ها، ماهيتي تخصصي دارند و مديران تخصصي آن‌ها‌را انجام ميدهند. نقش‌ها را مي‌توان به صورت خلاصه به شرح زير ذکر نمود:

مديريت کيفيت که شامل مباحث زير است:

فرآيند برنامه ريزي کيفيت

فرآيند اطمينان کيفيت

فرآيند کنترل کيفيت

مديريت هزينه يابي که موارد زير را شامل ميشود:

فرآيند برآورد و برنامه ريزي کاري

فرآيند برآورد هزينه

فرآيند بودجه بندي

فرآيند کنترل هزينه

مديريت منابع انساني که متشکل از موارد زير ميباشد:

برنامه ريزي نيروي انساني

جذب و استخدام نيرو

بهبود سازمان

مديريت برنامه ريزي و کنترل که در آن مي شود به اين مولفه ها اشاره نمود:

تعيين ساختار تجزيه پروژه و تهيه فعاليت ها

برآورد حجم و زمان فعاليت ها و رسم نمودار اجراي فعاليت ها

تعيين تقدم و تاخر فعاليت ها

زمانبندي پروژه

کنترل زمان

مديريت ريسک که از مولفه هاي آن مي توان موارد زير را برشمرد:

تعيين مشخصات ريسک

تجزيه و تحليل ريسک

واکنش به ريسک هاي در حال وقوع

کنترل ريسک

مديريت تامين منابع که در برگيرنده موارد زير ميباشد:

برنامه ريزي تدارکات

انتخاب منابع تامين کالا و مصالح

عقد قرارداد و راهبري پيمان

خاتمه پيمان و قرارداد

مديريت ارتباطات که از مراحل آن مي توان موارد زير را نام برد:

تهيه و تنظيم گزارشهاي عملکرد

توزيع اطلاعات

خاتمه اجرا

خوشبختانه کتاب ها، مقالات و منابع زيادي درباره‌ي هر يک از اين نقش ها منتشر شد‌ه‌ که مطالعه هرکدام از آن ها در ارتقاي فهم مطالب و ايجاد امادگي لازم براي ايفاي درست نقش ها، تاثير شاياني خواهد داشت و تلاش ما نيز بر اين است تا اين مطالب را به طور خلاصه و برگزيده براي خواننده‌گان ارائه کنيم.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید